Výpis systémových zpráv

CAS a DA - Mladý Smolivec

Datum uveřejnění 09.01.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.01.2017
Označení verze Aktuální  (12.04.2018 17:01:21)
Systémové číslo P17V00000101
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky CAS a DA - Mladý Smolivec
Druh Dodávky
Popis Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS)
a nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných
hasičů Mladý Smolivec, JPO III, blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami
(dále také jako „zařízení“ nebo jako „předmět veřejné zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících
služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky, a to zejména:
a) dopravu předmětu veřejné zakázky na místo určení a jeho kontrolu,
b) daně, clo a poplatky spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky,
c) licence, pokud jsou k užívání předmětu veřejné zakázky nutné,
d) uvedení předmětu veřejné zakázky do plného provozu zahrnující jeho odzkoušení a ověření
správné funkce, případně jeho seřízení, zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných
úkonů a činností nutných pro to, aby předmětu veřejné zakázky mohl plnit sjednaný či obvyklý
účel,
e) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu veřejné zakázky (manuálů)
v českém jazyce,
f) předání prohlášení o shodě dodaného předmětu veřejné zakázky se schválenými standardy.
Předmětem zakázky je dodávka nových zařízení, které nebyly předmětem odpisu, tedy zadavatel
bude prvním uživatelem těchto zařízení. Nesmí se jednat o repasovaná zařízení nebo zařízení, která
byla používána již u jiných subjektů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 381 752,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku F2017-000568
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
  • Motorová vozidla
  • Vozidla pro pohotovostní služby
  • Hasičská vozidla
  • Požární vozidla
Datum ukončení příjmu nabídek 15.03.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/10599
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Mladý Smolivec
IČO 00256935
Adresa
Mladý Smolivec 95
33501 Mladý Smolivec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru