Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

2021-15 TI Předhradí

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 10.05.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.04.2021
Označení verze Aktuální  (10.05.2021 15:22:21)
Systémové číslo P21V00003320
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky 2021-15 TI Předhradí
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci technické infrastruktury (kanalizace a komunikace) na lokalitě Z4 v obci Předhradí.

Veřejná zakázky je rozčleněna na 2 stavební objekty:
SO01 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO03 – Kanalizace vč. přípojek

SO01 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Předmětem tohoto stavebního objektu bude v této fázi realizace komunikace bez finálního povrchu tak, aby byla zajištěna provizorní sjízdnost komunikace.
Předmětem tohoto stavebního objektu jsou:
• odstranění porostu
• sejmutí ornice (provedeno částečně při výstavbě inženýrských sítí)
• odtěžení na pláň, kontrola únosnosti zemní pláně, případně zlepšení podložních zemin
• uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice
• zhutnění podloží pod násypy
• podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (finální povrch)

SO03 – Kanalizace vč. přípojek
Předmětem tohoto stavebního objektu je odvedení splaškových odpadních vod z provozu budoucích RD v nové technické infrastruktuře s napojením na stávající (nově zbudovanou) splaškovou kanalizaci. Dále je předmětem likvidace části dešťových vod z povrchu budoucí komunikace sídelního útvaru. Dále tento objekt odvodňuje část stávající silnice III. třídy v místě výstavby chodníku a podchycuje stávající silniční příkop. Část dešťových vod bude odvedeno do stávající dešťové kanalizace. Celková délka kanalizace činí 631,89 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Výstavba silnic
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 21.04.2021 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva 2021-15 TI Předhradí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Předhradí
IČO 00654621
Adresa
Kap. Svatoně 80
53974 Předhradí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220679

Nahoru