Výpis systémových zpráv

Obec Vrbatův Kostelec

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce Komunitního centra Vrbatův Kostelec 14.07.2020 23.07.2020 Nezveřejněna
Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec 04.03.2020 05.03.2020 Nezveřejněna
Separace a využití BRO v obci Vrbatův Kostelec 19.12.2017 22.12.2017 Nezveřejněna
Projektová dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec“ 12.07.2017 25.07.2017 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření na území obce Vrbatův Kostelec 12.12.2016 15.12.2016 Nezveřejněna