Výpis systémových zpráv

Obec Slup

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Nový systém nakládání s odpady v obci Slup 20.10.2017 31.01.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo: Úprava komunikace v části Oleksovičky 17.07.2017 15.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo: Most Oleksovičky na MK přes Mlýnskou strouhu 27.02.2017 29.03.2017 Nezveřejněna
Slup - rekonstrkce lávky pro pěší 01.09.2014 11.10.2016 Nezveřejněna
Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup 20.05.2014 11.10.2016 Nezveřejněna
Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi - Park vzpomínek 06.09.2013 11.10.2016 Nezveřejněna
Vodní nádrž u sadu, k.ú. Slup 28.07.2014 11.10.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo: Slup - Místní komunikace U Hřiště 02.05.2016 09.05.2016 Nezveřejněna