Výpis systémových zpráv

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
oprava místní komunikace v ul. U Kašny a Za Humny CHYBÍ 16.09.2019 Nezveřejněna
Pořízení nového dopravního automobilu pro obec Klášter Hradiště nad Jizerou 22.05.2019 28.05.2019 Nezveřejněna
ČOV - svozová jímka Klášter Hradiště nad Jizerou 03.07.2018 04.07.2018 Nezveřejněna
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 03.01.2018 03.01.2018 Nezveřejněna
Klášter Hradiště nad Jizerou – kanalizační přípojky 15.07.2016 18.07.2016 Nezveřejněna
Klášter Hradiště nad Jizerou - odkanalizování obce 01.09.2014 14.03.2016 Nezveřejněna
Klášter Hradiště nad Jizerou – odkanalizování obce – kanalizační přípojky 05.05.2015 09.07.2015 Nezveřejněna