Výpis systémových zpráv

Thermal Pasohlávky a.s.

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o dílo č. 01-1219 11.04.2019 12.04.2019 Zveřejněna
Dodatek č.6 ke smlouvě o poskytování prací a služeb ze dne 20.2.2007 18.03.2019 01.04.2019 Zveřejněna
Dodatek č.1 18.03.2019 18.03.2019 Zveřejněna
Objednávka - GP 23.11.2018 19.02.2019 Zveřejněna
Smlouva o poskytování právních služeb 07.02.2019 07.02.2019 Zveřejněna
Smlouva o poskytování právních služeb 06.02.2019 06.02.2019 Zveřejněna
Smlouva - právní analýza 09.01.2019 10.01.2019 Zveřejněna
Pojištění odpovědnosti manažerů 27.12.2018 31.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o smlouvě budoucí 18.12.2018 21.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o poskytování právní služby 13.12.2018 14.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o zřízení služebnosti 11.12.2018 14.12.2018 Zveřejněna
Aktualizace studie proveditelnosti 20.11.2018 20.11.2018 Zveřejněna
Právní služby 08.11.2018 08.11.2018 Zveřejněna
Prodej pozemku 21.08.2018 05.11.2018 Zveřejněna
Vypracování podkladů k aktualizaci EIA 17.09.2018 25.10.2018 Zveřejněna
Kupní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení služebností 18.07.2018 08.10.2018 Zveřejněna
Smlouva o složení a užití jistoty 05.10.2018 08.10.2018 Zveřejněna
Přepracování oznámení EIA 30.08.2018 06.09.2018 Zveřejněna
Právní služby - Thermal Pasohlávky 2018/2019 18.07.2018 19.07.2018 Zveřejněna
Právní služby - Thermal Pasohlávky 2018 06.12.2017 03.07.2018 Nezveřejněna
Dokumentace veřejného nabídkového řízení 21.06.2018 21.06.2018 Zveřejněna
Vypracování analýzy 03.04.2018 04.04.2018 Zveřejněna
Narovnání - smlouva o dílo ze dne 5.10.2017 10.01.2018 12.01.2018 Zveřejněna
Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování prací a služeb ze dne 20.2.2007 18.12.2017 28.12.2017 Zveřejněna
Pojištění odpovědnosti manažerů 14.12.2017 15.12.2017 Zveřejněna
Smlouva o poskytování právní služby 06.12.2017 08.12.2017 Zveřejněna
Smlouva na ekonomické, finanční a právní poradenství (kopie původního vyhlášení) 05.10.2017 08.11.2017 Zveřejněna
Právní služby - Thermal Pasohlávky 2018 CHYBÍ 05.11.2017 Nezveřejněna
Spolupráce v rámci přípravy projektového záměru, zejména z pohledu ekonomického, finančního a právního poradenství 05.10.2017 06.10.2017 Zveřejněna
Odborné poradenství 10.08.2017 10.08.2017 Zveřejněna