Výpis systémových zpráv

Obec Doubravice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Stavební úpravy v objektu sociálního a zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice 01.10.2018 04.10.2018 Nezveřejněna
Oprava krytu vozovky-úč. komunikace na ppč.25/1, kú. Zálesí u Dvora Králové 23.04.2018 27.09.2018 Nezveřejněna
Oprava krytu vozovky- úč. Komunikace na ppč.25/1, kú. Zálesí u Dvora Králové 23.04.2018 23.04.2018 Nezveřejněna
Revitalizace středu obce Doubravice 02.06.2016 02.06.2016 Nezveřejněna
Cesta U Kapličky na ppč. 606- oprava krytu vozovky 25.05.2016 25.05.2016 Nezveřejněna
Dostavba obecního vodovodu 16.05.2016 16.05.2016 Nezveřejněna
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Doubravice 17.08.2015 02.11.2015 Nezveřejněna
Místní komunikace na ppč.435/4,435/5,552 kú. Doubravice u Dvora Králové- Oprava živičného krytu 21.05.2015 27.07.2015 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti budovy OU Doubravice 22.12.2014 26.06.2015 Nezveřejněna
Oprava střechy budovy obecního úřadu Doubravice 155 09.06.2015 09.06.2015 Nezveřejněna
Oprava a údržba kapličky v Doubravici 22.12.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Dětské hřiště Doubravice 23.09.2014 15.04.2015 Nezveřejněna
Posílení vodovodu Doubravice 17.09.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Ulice Sádovská - oprava krytu vozovky 02.01.2013 15.04.2015 Nezveřejněna