Výpis systémových zpráv

Městys Spálov

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Veřejné prostranství u zdravotního střediska ve Spálově CHYBÍ 24.07.2018 Nezveřejněna
Výstavba technické infrastruktury ve Spálově - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary 17.03.2016 04.04.2016 Nezveřejněna
Modernizace čistírny odpadníc vod ve Spálově 19.10.2015 08.03.2016 Nezveřejněna
Smlouva o dílo " Zlepšení tepelně technického stavu objektu MŠ, č. popisné 57 v městysu Spálov" 10.08.2015 13.08.2015 Nezveřejněna
Kupní smlouva "BRO v městysu Spálov" 10.07.2015 20.07.2015 Nezveřejněna