Výpis systémových zpráv

Obec Všeň

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Plocha s povrchem Smartsoft 07.05.2021 20.05.2021 Nezveřejněna
Štěpkovač 22.05.2021 07.05.2021 Nezveřejněna
Projektová dokumentace - ČOV a splašková kanalizace Všeň CHYBÍ 17.03.2020 Nezveřejněna
Oprava dvou místních komunikací v obci Všeň CHYBÍ 29.04.2019 Nezveřejněna
Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Všeň CHYBÍ 10.12.2018 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Všeň 12.08.2013 15.04.2015 Nezveřejněna