Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Městská část Praha 22

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Nové náměstí 1250
10400 Praha
Hlavní město Praha
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00240915
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00240915

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

Z2016-001029

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici – zpracování PD
Hlavní město Praha
600 000,00 Dnes 09:30:00
14.01.2020
Zajištění úklidu veřejných ploch a dalších služeb souvisejících s údržbou městské části Praha 22
ČESKÁ REPUBLIKA
1 700 000,00 09.01.2020
19.12.2019
Výkon činnosti TDI při provádění stavby – Polyfunkční dům Pitkovice
Hlavní město Praha
1 016 000,00 16.12.2019
29.11.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na životní prostředí"
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 09.12.2019
28.11.2019
Výzva k podáni nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,511 - Technická pomoc v procesu územního rozhodování"
ČESKÁ REPUBLIKA
2 000 000,00 09.12.2019
28.11.2019
Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka
Hlavní město Praha
3 548 964,00 02.12.2019
15.11.2019
Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech, k.ú. Uhříněves
Hlavní město Praha
2 128 878,00 02.12.2019
15.11.2019
Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 – 2030
ČESKÁ REPUBLIKA
400 000,00 22.10.2019
07.10.2019
"VZMR Odstranění stavby skateparku“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.10.2019
04.10.2019
Výměna povrchu dětského hřiště Nové Náměstí
Hlavní město Praha
400 000,00 15.07.2019
04.07.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Energetická optimalizace a zajištění dotačního managementu z prostředků OPŽP k novostavbě Polyfunkční dům Pitkovice
Hlavní město Praha
350 000,00 12.11.2019
31.10.2019
Oprava chodníku v ulici K Netlukám
ČESKÁ REPUBLIKA
6 227 703,00 11.10.2019
10.09.2019
Vjezd na parkoviště u školní jídelny a Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny
ČESKÁ REPUBLIKA
1 904 000,00 16.09.2019
06.09.2019
Oprava povrchu chodníků - Blokanda - zpracování PD
ČESKÁ REPUBLIKA
400 000,00 12.08.2019
19.07.2019
Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce "
ČESKÁ REPUBLIKA
300 000,00 31.07.2019
17.07.2019
Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce
ČESKÁ REPUBLIKA
5 960 000,00 15.07.2019
01.07.2019
Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Výstavba DPS Betlímek
ČESKÁ REPUBLIKA
1 600 000,00 17.07.2019
01.07.2019
Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 – divadlo (ulice K Sokolovně)
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
27.06.2019
Oprava cestní sítě Husova parku
ČESKÁ REPUBLIKA
4 100 000,00 24.06.2019
07.06.2019
Výstavba DPS Betlímek
ČESKÁ REPUBLIKA
47 933 243,00 10.10.2019
30.05.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití
ČESKÁ REPUBLIKA
310 000,00 09.09.2026
23.08.2019
Komunikace MČ Praha 22 - ul. Středohorská, Lnářská - výběr zhotovitele "
ČESKÁ REPUBLIKA
1 300 000,00 17.09.2014
01.09.2014
Nákup traktorové sekačky a žacího stroje
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.10.2013
Nákup multifunkčního stroje
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.10.2013
Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
26.07.2012
"Rekonstrukce střešního pláště - plochá střecha bytového domu ul. Semanského a Přátelství čp. 78, Uhříněves"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
13.07.2012
"Výběr zhotovitele pro akci: Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky - Uhříněves - Kolovraty"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
20.06.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce
ČESKÁ REPUBLIKA
5 959 408,46 09.11.2018
18.10.2018
Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů
ČESKÁ REPUBLIKA
47 162 095,53 11.03.2019
29.03.2018
05.02.2018
Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů
ČESKÁ REPUBLIKA
18 000 000,00 13.02.2015
22.01.2015