Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Řež 130
25068 Husinec
Středočeský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  61389005
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ61389005

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

215143

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
POŘÍZENÍ UAV PRO NESENÍ VĚDECKÝCH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ PRO PROJEKT CRREAT - 1
Středočeský kraj
2 314 050,00 18.09.2017
15.08.2017
LETECKÝ DOZIMETR 2
Středočeský kraj
578 000,00 15.08.2017
01.08.2017
Zrcadlový neutronovod
ČESKÁ REPUBLIKA
3 347 107,00 16.08.2017
31.07.2017
Analytické optické zařízení pro charakterizaci tenkých vrstev
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 21.08.2017
31.07.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Primární systém vodního chlazení
Středočeský kraj
67 000 000,00
22.09.2016
Střední vodní chladící systémy
Středočeský kraj
70 000 000,00
22.09.2016
Dodávka systému vzduchotechniky HVAC pro stanoviště terče
Středočeský kraj
205 000 000,00
22.09.2016
Dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje
ČESKÁ REPUBLIKA
151 000 000,00
20.09.2016
Dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru BEER včetně souvisejícího výzkumu a vývoje
Středočeský kraj
80 000 000,00
25.07.2016
Dokončení stavby ÚJF Řež - Objekt 521 č.p.293
ČESKÁ REPUBLIKA
5 000 000,00
20.06.2016
Dodávka vybavení radiochemických laboratoří
ČESKÁ REPUBLIKA
27 272 727,00 05.09.2016
20.06.2016
Nástavba, vestavba a přístavba –stavebně technické a technologické vybavení budovy CYKLOTRONU TR 24 výtahem a jeřáby
Středočeský kraj
3 650 000,00 05.05.2015
07.11.2014
Osazení cyklotronu TR24 včetně doprovodných komponent do objektu 231
Středočeský kraj
1 200 000,00 09.09.2014
10.10.2014
Zateplení budovy cyklotronu v areálu sídla zadavatele
Středočeský kraj
4 516 974,00 05.05.2014
08.07.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Optický monitorovací systém pro detektor ECAL
Středočeský kraj
1 488 000,00 15.02.2017
27.01.2017
Dodávka měniče vzorků pro automatizované měření spekter záření gama radioaktivních vzorků
ČESKÁ REPUBLIKA
4 629 000,00 12.07.2016
22.06.2016
Prototyp indukčního ohřevu pro ohřev vzorků na neutronových difraktometrech
Středočeský kraj
1 400 000,00
22.01.2016
Dodávka neutronového detektoru
ČESKÁ REPUBLIKA
3 500 000,00
02.12.2015
Komponenty k prototypu neutronového detektoru
ČESKÁ REPUBLIKA
1 739 178,00 22.12.2014
07.10.2015
zpracování projektové dokumentace na stavbu
ČESKÁ REPUBLIKA
4 200 000,00
04.11.2014
Dodávka robotu pro polohování vzorků
Středočeský kraj
900 000,00
04.11.2014
Oprava místností - pracoven a dodávka nábytku
Středočeský kraj
580 971,00
10.10.2014
Stavební opravy místnosti 316,315 a 307 v objektu 351, 2.patro, oddělení OTF, ÚJF AVČR
Středočeský kraj
649 000,00 02.12.2013
08.07.2014
Dodávka 1 ks XRF spektrometru
Středočeský kraj
1 340 000,00 16.11.2012
02.11.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
LETECKÝ DOZIMETR 1
Středočeský kraj
115 000,00 22.05.2017
04.05.2017
Dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru BEER včetně souvisejícího výzkumu a vývoje
Středočeský kraj
80 000 000,00
25.07.2016
ZATEPLENÍ BUDOVY detašovaného pracoviště oddělení dozimetrie záření Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i.
ČESKÁ REPUBLIKA
4 454 326,07 05.09.2013
16.08.2013
OBJEKT 231, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY
Středočeský kraj
28 610 000,00 05.09.2013
07.08.2013