Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Liberty Ostrava a.s.

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Vratimovská 689
70702 Ostrava - Kunčice
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  45193258
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ45193258

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

345603

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Reduction of Fugitive Emissions of Solid Polluting Substances from Operation of Reclaimer NPH400 II/ Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO II
ČESKÁ REPUBLIKA
225 000 000,00
14.09.2020
10.08.2020
Age management – vzdělávání
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 30.07.2020
01.07.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Reduction of Fugitive Emission of Solid Polluting Substances at Medium Section Mill at Plant 14 AMO / Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO
Moravskoslezský kraj
20 000 000,00
16.04.2019
18.03.2019
Reduction of fugitive emission from Homogenization Stock North / Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever
ČESKÁ REPUBLIKA
147 000 000,00 02.12.2016
03.10.2016
Modernization of electrostatic precipitators on Sinter Plant North – technology delivery/ Modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci Sever – dodávka technologie
Moravskoslezský kraj
99 348 000,00 14.11.2016
04.08.2016
Modernization of quenching tower for coke battery No. 1+2 (repeated) / Modernizace hasicí věže koksárenských baterií č. 1+2 (opakovaná)
Moravskoslezský kraj
34 857 000,00 07.04.2015
18.02.2015
Dedusting of the cleaning station for torpedo cars (repeated) / Odprášení čistící stanice torpédových vozů (opakovaná)
Moravskoslezský kraj
24 214 000,00 14.01.2015
18.11.2014
Dedusting of BF2 and BF4 feeding system/ Odprášení systému zavážení vysokých pecí 2 a 4
Moravskoslezský kraj
162 970 688,00 25.09.2014
09.07.2014
Increase of efficiency of the dedusting of the departure routes in the Sinter plant north/ Zvyšování účinnosti odprášení odsunových cest na Aglomeraci sever
Moravskoslezský kraj
138 708 000,00 12.11.2014
09.07.2014
Dedusting of BF3 feeding system / Odprášení systému zavážení vysoké pece 3
Moravskoslezský kraj
115 555 188,00 28.08.2014
06.06.2014
Dedusting of feeding system on sintering bridge / Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu
Moravskoslezský kraj
33 314 705,00 27.08.2014
06.06.2014
Reduction of fugitive emissions from the sinter belts and transport routes by means of improving the quality of sintering on the north sinter plant / Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání na aglo sever
Moravskoslezský kraj
158 556 200,00 28.08.2014
06.06.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Emission Reduction of Solid Polluting Substances from Departure Routes of the Southern part of Sinter in AMO /Snížení emisí TZL odprášením odsunových cest jižní části Aglomerace AMO
ČESKÁ REPUBLIKA
175 000 000,00
21.11.2019
03.10.2019
Reduction of Fugitive Emissions of Solid Polluting Substances from Operation of Reclaimer NPH400/ Snížení fugitivních emisí TZL z provozu nakladače NPH400 na jižní části Aglomerace AMO
ČESKÁ REPUBLIKA
217 000 000,00
24.10.2019
26.09.2019
Modernization of electrostatic precipitators (ESP) on Sinter Plant North – erection/ Modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci Sever – montáž
ČESKÁ REPUBLIKA
120 000 000,00 19.02.2018
16.11.2017
Modernization of quenching tower for coke battery No. 1+2 / Modernizace hasicí věže koksárenských baterií č. 1+2
Moravskoslezský kraj
34 857 000,00 04.02.2015
05.12.2014
Dedusting of the cleaning station for torpedo cars / Odprášení čistící stanice torpédových vozů
Moravskoslezský kraj
24 214 000,00 12.09.2014
09.07.2014
Dedusting of BF3 casthouse (repeated) / Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP3 (opakovaná)
Moravskoslezský kraj
229 064 409,00 20.02.2014
04.12.2013
Emission reduction by modernization of dedusting of Sinter Plant South (repeated)/ Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih (opakovaná)
Moravskoslezský kraj
390 784 000,00 06.01.2014
20.09.2013
09.08.2013
Reduction of fugitive emission from manipulation and cooling of sinter at Sinter Plant North / Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever
Moravskoslezský kraj
168 460 649,00 25.10.2013
26.04.2013
Reduction of fugitive emission from BF3 casthouse / Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP3
Moravskoslezský kraj
229 064 409,00 14.10.2013
26.04.2013
Dedusting of BF2 casthouse / Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP2
Moravskoslezský kraj
60 557 303,00 23.10.2013
26.04.2013