Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Týn nad Bečvou

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
náves B.Smetany 68
75131 Týna nad Bečvou
Olomoucký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00850641
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00850641

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

215530

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Profesionální traktor pro potřeby obce
Olomoucký kraj
1 299 000,00 09.11.2020
18.12.2020
Samoobslužný parkovací systém
Olomoucký kraj
599 997,00 09.11.2020
08.12.2020
Revitalizace sídelní zeleně - Týn nad Bečvou
Olomoucký kraj
1 028 705,33 20.07.2020
03.09.2020
Oplocení hřbitova - Týn nad Bečvou
Olomoucký kraj
1 151 441,96 20.07.2020
03.09.2020
Týn nad Bečvou - Dopravní automobil
Olomoucký kraj
890 000,00 15.07.2020
21.08.2020
Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou.
Olomoucký kraj
494 795,00 13.11.2019
24.02.2020
"Projekt oddílné kanalizace - stoková síť v obci s napojením na ČOV v obci Týn nad Bečvou"
ČESKÁ REPUBLIKA
1 650 000,00 07.08.2019
13.09.2019
Vybudování rodinného parku v Týně nad Bečvou
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 28.05.2018
07.06.2018
Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem
Olomoucký kraj
1 500 000,00 09.05.2016
03.06.2016
Cyklostezka Týn nad Bečvou II. etapa
Olomoucký kraj
9 984 713,00 21.02.2013
30.01.2013
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Vstup do hřbitova v Týně nad Bečvou
Olomoucký kraj
nezveřejněna
03.08.2021
Oplocení hřbitova v Týně nad Bečvou
Olomoucký kraj
nezveřejněna
03.08.2021
Modernizace multifunkčního hřiště Týn nad Bečvou p.č. 39/3 v k.ú. Týn nad Bečvoud
Olomoucký kraj
nezveřejněna
24.06.2021
Hřiště aktivního a pasivního odpočinku p.č. 39/2, v k.ú. Týn nad Bečvou
Olomoucký kraj
nezveřejněna
24.06.2021
Odstranění stavby nefunkční ČOV na pozemku p.č. 129/42, v k.ú. Týn nad Bečvou
Olomoucký kraj
nezveřejněna
07.06.2021
Oprava místní komunikace Týn - Helfštýn
Olomoucký kraj
nezveřejněna
05.02.2018
Obec Týn nad Bečvou - biologicky rozložitelný odpad
Olomoucký kraj
839 100,00 29.06.2015
28.07.2015
Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou - dle PD: přístavba, změna užívání a stav. úpravy objektu č.p. 166
Olomoucký kraj
5 700 000,00
25.06.2014
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Týn nad Bečvou
Olomoucký kraj
987 000,00 16.10.2012
05.10.2012
Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou
Olomoucký kraj
1 200 000,00 30.03.2012
05.10.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.