Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Javorník

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
nám. Svobody 134
79070 Javorník
Olomoucký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00302708
IČP:  10
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00302708

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

344747

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
„Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu“
ČESKÁ REPUBLIKA
41 411 262,37
18.04.2018
21.03.2018
Rozšíření vodovodního řádu ul. Havlíčkova, Jánošíkova, Javorník
ČESKÁ REPUBLIKA
1 348 598,00 30.07.2016
29.07.2016
Rozšíření vodovodního řadu, Bílý Potok
ČESKÁ REPUBLIKA
5 700 000,00 11.05.2016
25.04.2016
Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Travná, Zálesí u Javorníka
ČESKÁ REPUBLIKA
1 990 000,00 29.03.2016
07.03.2016
Digitalizace procesů města Javorník
Olomoucký kraj
1 907 960,00 25.05.2015
13.05.2015
Multifunkční hřiště v Javorníku
ČESKÁ REPUBLIKA
2 800 000,00 25.07.2014
02.07.2014
Přechod pro chodce – Bílý Potok
ČESKÁ REPUBLIKA
900 000,00 25.07.2014
02.07.2014
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
ČESKÁ REPUBLIKA
285 308,00 19.03.2014
20.03.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
"RD Javorník, lokalita Z1 - dopravní a technická infrastruktura" stavební objekty SO 01 - Komunikace, SO 02 - Kanalizace splašková a dešťová, SO 03 - Vodovod
Olomoucký kraj
9 943 604,78 15.09.2020
26.08.2020
Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna historie. Dodávka vnitřního vybavení
Olomoucký kraj
1 162 178,00 30.07.2019
19.09.2019
Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna historie část: Revitalizace horní části náměstí Svobody v Javorníku
Olomoucký kraj
nezveřejněna 05.03.2018
15.02.2018
Dodávka vozidla s pevnou nástavbou kontejnerového nosiče s příslušenstvím zimní údržby sypače vozovek a sněhové radlice
ČESKÁ REPUBLIKA
3 800 000,00 29.06.2017
13.06.2017
Průzkumné vrty a legalizace nových vodních zdrojů Javorník
Olomoucký kraj
959 700,00 13.06.2016
11.07.2016
Restaurování nemovité kulturní památky mariánský sloup ve městě Javorník
Olomoucký kraj
520 000,00
23.01.2013
Úspora VO Javorník – Ves II
Olomoucký kraj
2 000 000,00 09.10.2012
17.09.2012
Dětské hřiště v zahradě mateřské školy
Olomoucký kraj
528 200,00 19.03.2012
27.08.2012
Knihovna Javorník – rozšíření nabídky služeb, Knihovna Javorník – komunikace a zpevněné plochy
Moravskoslezský kraj
8 200 000,00 23.08.2012
23.07.2012
Úspora VO Javorník - Ves
Moravskoslezský kraj
2 000 000,00 23.08.2012
23.07.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Projekt obnovy vozového parku pro svoz Komunálního odpadu a separovaného odpadu a rozšíření kapacity sběrných míst
Olomoucký kraj
3 866 125,00 30.07.2015
14.07.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Revitalizace dolní části náměstí Svobody v Javorníku
Olomoucký kraj
6 283 160,00 29.09.2015
09.09.2015
Projekt obnovy vozového parku pro svoz komunálního odpadu a separovaného odpadu a rozšíření kapacity sběrných míst
ČESKÁ REPUBLIKA
3 914 772,00 03.09.2014
13.08.2014
Projekt obnovy vozového parku pro svoz komunálního odpadu a separovaného odpadu a rozšíření kapacity sběrných míst
ČESKÁ REPUBLIKA
3 914 772,00 13.08.2014
28.07.2014
Přechod pro chodce – Bílý Potok
ČESKÁ REPUBLIKA
900 000,00 20.06.2014
06.06.2014
Multifunkční hřiště v Javorníku
ČESKÁ REPUBLIKA
3 600 000,00 10.02.2014
03.04.2014