Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Rychvald

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Orlovská 678
73532 Rychvald
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00297615
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00297615

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60052181

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rozšíření parkoviště před Domem s pečovatelskou službou na ul. Revoluční č.p. 529"
Moravskoslezský kraj
587 952,00 04.09.2017
13.03.2018
Oprava střechy - Dům s pečovatelskou službou, ulice Revoluční 529, Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA
3 497 522,00
30.10.2017
Zateplení bytových domů na ul. Mírová Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA
9 557 536,14 20.06.2017
31.05.2017
Odkanalizování města Rychvald - projektová dokumentace
Moravskoslezský kraj
5 200 000,00 29.03.2017
09.03.2017
Oprava místních komunikací ve městě Rychvald II. etapa
Moravskoslezský kraj
2 370 353,00 25.07.2016
07.09.2016
Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - I. etapa
Moravskoslezský kraj
3 400 000,00 25.07.2016
03.08.2016
GO sedlové střechy – ZŠ Václav, ulice Petřvaldská 632 , Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA
1 085 786,61 06.06.2016
20.07.2016
„Odborný dohled, provozování, obsluha a servis ČOV v Rychvaldě“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.03.2016
13.06.2016
FZŠ Město Rychvald, okr. Karviná- technické zhodnocení rekonstrukce Tatry 815- CAS 32
ČESKÁ REPUBLIKA
3 700 000,00 14.06.2016
24.05.2016
Vyčištění a drobné udržovací práce drobného bezejmenného vodního toku v Rychvaldě, lokalita U Školky, včetně přítoků
Moravskoslezský kraj
700 000,00 04.09.2015
04.11.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek 2 a 3
Moravskoslezský kraj
6 082 837,77 09.10.2017
19.09.2017
Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek 1
Moravskoslezský kraj
3 645 801,67 09.10.2017
19.09.2017
Zateplení bytových domů Rychvald – 1. etapa - II
Moravskoslezský kraj
9 305 693,12 02.06.2017
15.05.2017
Odvodnění veřejného pohřebiště v Rychvaldě
ČESKÁ REPUBLIKA
2 200 000,00
21.07.2016
Svoz a likvidace biologického odpadu z katastru města Rychvald
Moravskoslezský kraj
663 000,00 10.04.2012
02.07.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - II. etapa
Moravskoslezský kraj
2 000 000,00 04.09.2017
12.03.2018
Změna účelu užívání prostoru určeného k podnikání v části budovy č.p. 1537 na ul. Mírové v Rychvaldu
ČESKÁ REPUBLIKA
753 320,00 09.10.2017
03.11.2017
Oprava místních komunikací ve městě Rychvald
Moravskoslezský kraj
2 925 000,00 27.07.2017
22.09.2017
Stavební úpravy MŠ Rychvald č.p. 1744
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 16.06.2017
29.08.2017
Rekonstrukce vstupního prostoru ZŠ 1600 a oprava 1.NP pavilonu A
ČESKÁ REPUBLIKA
2 549 430,55 12.06.2017
25.07.2017
Nátěry fasád základní školy čp. 1600
ČESKÁ REPUBLIKA
685 771,53 29.06.2017
25.07.2017
Nájezdová rampa pro kočárky k bytovým domům 1601-1603 a 1605-1607" SO 1602 - MÍROVÁ č.p. 1602
ČESKÁ REPUBLIKA
295 052,99 19.04.2017
25.07.2017
"ZŠ 1600 - oprava 1., 2., 3.NP a schodiště pavilonu A" - SO 2, SO 3
ČESKÁ REPUBLIKA
1 600 000,00 25.05.2016
21.09.2016
Zpevněná plocha sběrného dvora v Rychvaldě
Moravskoslezský kraj
2 112 043,00 25.07.2016
07.09.2016
Zhotovení technicko – ekonomické studie odkanalizování města Rychvald
Moravskoslezský kraj
500 000,00 25.11.2015
12.11.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Zateplení bytových domů Rychvald - 1. etapa
ČESKÁ REPUBLIKA
8 941 685,04 09.09.2016
18.08.2016
Zhotovení technicko – ekonomické studie odkanalizování města Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA
500 000,00 13.10.2015
02.10.2015
"Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní 1600"
Moravskoslezský kraj
6 168 851,35 25.06.2015
10.06.2015
"Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní 1600"
Moravskoslezský kraj
6 168 851,35 03.06.2015
18.05.2015
Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou, Rychvald
Moravskoslezský kraj
3 935 643,00 17.12.2014
26.11.2014
Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou, Rychvald
Moravskoslezský kraj
3 935 643,00 08.10.2014
16.09.2014
Dodatek č.1 ke SoD "Svoz a likvidace biologického odpadu z katastru města Rychvald"
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 15.06.2012
25.07.2013
Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba-kanalizace Bohumínská
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 09.07.2012
18.10.2012
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo "Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba -kanalizace Bohumínská"
Moravskoslezský kraj
919 475,00 18.05.2011
11.08.2012