Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Vratimov

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Frýdecká 853
73932 Vratimov
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00297372
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00297372

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

211085

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rozšíření stávajícího hřbitova ve Vratimově – 1. etapa
Moravskoslezský kraj
10 279 045,80 21.12.2017
05.12.2017
Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu
Moravskoslezský kraj
16 998 970,00 04.12.2017
06.11.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
TDS a BOZP – Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 18.12.2017
19.02.2018
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa – TDI + KBOZP
Moravskoslezský kraj
1 850 000,00 04.12.2017
19.01.2018
Provádění oprav a údržby budov a majetku ve vlastnictví města Vratimova pro rok 2018
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 20.12.2017
27.12.2017
Projektové práce – Rekonstrukce chodníků a MK ul. Na Vyhlídce, Okružní a U Mateřské školy
Moravskoslezský kraj
1 200 000,00 23.10.2017
13.12.2017
Oprava MK ul. Popinecká, část A
Moravskoslezský kraj
8 251 139,79 21.11.2017
26.10.2017
Zhotovení veřejného prostoru Mlýnek – Horní Datyně
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 23.09.2016
12.09.2017
Vypracování dokumentace k projektu: Odkanalizování Vratimov - Horních Datyň, II. etapa
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 21.08.2017
07.09.2017
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územních souhlasů pro kanalizační přípojky – Odkanalizování Vratimova, Horních Datyň – II. etapa
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 26.07.2017
06.09.2017
Rekonstrukce mostu č. 7, na ul. K. Košťála, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 12.06.2017
17.08.2017
Projektové práce - Nová budova koupaliště ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 26.07.2017
15.08.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 21.04.2017
16.08.2017
Dodávka nábytku pro ZŠ Vratimov, Datyňská 690
Moravskoslezský kraj
1 403 820,00 10.04.2017
11.05.2017
Dodávka IT vybavení pro ZŠ Vratimov, Datyňská 690
Moravskoslezský kraj
867 475,00 10.04.2017
11.05.2017
Oprava ploché střechy kulturního střediska ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
10 857 308,40 05.05.2017
06.04.2017
Rekonstrukce pěšin a zpevněných ploch na hřbitově ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna
07.12.2016
Chodník podél ul. Buničitá, Vratimov včetně přechodu pro chodce
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 08.08.2016
31.08.2016
Rekonstrukce mostu č. 10 na ul. Lipová a č. 22 na ul. Adámkova
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 09.08.2016
31.08.2016
Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava-Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064 - Skate/bikepark s workoutovým hřištěm
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 21.07.2016
30.08.2016
Stavební úpravy a plynovodní přípojka správní budovy č.p. 1083, ul. J. Žemly, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 25.07.2016
29.08.2016
Rekonstrukce Radničního náměstí ve Vratimově – odpočinková plocha
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 26.07.2016
15.08.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov
Moravskoslezský kraj
1 413 614,00 18.08.2014
20.10.2014
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 08.09.2014
21.08.2014
MŠ Vratimov - přírodní zahrada
ČESKÁ REPUBLIKA
2 470 464,65 20.06.2014
30.05.2014
Zajištění bankovního úvěru na akci: „Úvěrový rámec ve výši 50.000.000,- Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 09.10.2013
19.08.2013
Výměna oken ve třech objektech ve vlastnictví města Vratimova
Moravskoslezský kraj
3 573 343,00 20.05.2013
03.05.2013
Stavební úpravy MŠ Vratimov
Moravskoslezský kraj
15 000 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
7 500 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Stavební úpravy domu č.p. 808-810 Vratimov - zateplení
Moravskoslezský kraj
7 000 000,00 13.04.2012
27.03.2012