Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Vratimov

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Frýdecká 853
73932 Vratimov
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00297372
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00297372

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

211085

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Kupní smlouva - kompostéry pro biologicky rozložitelný odpad
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna
08.04.2021
Smlouva o provozování služby Senior taxi pro období 01/2021-12/2022
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.12.2020
Investiční úvěrový rámec města Vratimova
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 04.12.2020
18.11.2020
Smlouva na dodávky-Zhotovení stravy pro klienty pečovatelské služby města Vratimova pro období 01.06.2020 do 31.05.2022
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
27.05.2020
Smlouva o dílo - "Projektové práce-Vratimov, Horní Datyně-chodník ul. Vratimovská (úsek mezi ul. Krajní a ul. Nad Točnou)"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
12.03.2020
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV města Vratimov
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.01.2020
Projektové práce - Rekonstrukce MK ul. Za Kolibou vč. odvodnění
ČESKÁ REPUBLIKA
525 760,00
03.12.2019
Nákup elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy PXE na období let 2020-2021
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
23.10.2019
Nová budova koupaliště ve Vratimově – II.
Moravskoslezský kraj
75 000 000,00 20.12.2019
21.10.2019
TDS+BOZP pro stavbu s názvem"Nová budova koupaliště ve Vratimově"
ČESKÁ REPUBLIKA
826 200,00
04.09.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
ZŠ Datyňská 390, Vratimov-klimatizace ve 4.NP
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
15.06.2020
Studie-Lokalita kolem společenského domu ve Vratimově
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
12.06.2020
stavební práce "Oprava plynové kotelny pro Kulturní dům Horní Datyně"
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna
10.06.2020
Knihovna Horní Datyně
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
12.05.2020
Kupní smlouva
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
10.12.2019
Oprava místních a účelových komunikací na území města Vratimova
ČESKÁ REPUBLIKA
1 014 944,80
13.11.2019
Smlouva o dílo "Rekonstrukce sídelní zeleně v ulici Strmá ve Vratimově, p.č. 2627, SO 02 - zpevněné plochy"
ČESKÁ REPUBLIKA
1 043 400,54
11.11.2019
Smlouva o dílo - Novostavba vodovodního řadu včetně 8 vodovodních přípojek
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
11.11.2019
VZMR - Oprava poškození povrchu výtluků MK na území města Vratimova tryskovou technologií
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
14.10.2019
Oprava MK ul. Višňová - úsek A
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
07.10.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“, laboratorní pomůcky
Moravskoslezský kraj
719 616,00 25.06.2018
12.06.2018
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“
Moravskoslezský kraj
780 115,00 04.06.2018
21.05.2018
Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov
Moravskoslezský kraj
1 413 614,00 18.08.2014
20.10.2014
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 08.09.2014
21.08.2014
MŠ Vratimov - přírodní zahrada
ČESKÁ REPUBLIKA
2 470 464,65 20.06.2014
30.05.2014
Zajištění bankovního úvěru na akci: „Úvěrový rámec ve výši 50.000.000,- Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 09.10.2013
19.08.2013
Výměna oken ve třech objektech ve vlastnictví města Vratimova
Moravskoslezský kraj
3 573 343,00 20.05.2013
03.05.2013
Stavební úpravy MŠ Vratimov
Moravskoslezský kraj
15 000 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
7 500 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Stavební úpravy domu č.p. 808-810 Vratimov - zateplení
Moravskoslezský kraj
7 000 000,00 13.04.2012
27.03.2012