Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Vratimov

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Frýdecká 853
73932 Vratimov
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00297372
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00297372

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

211085

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava fasády a střechy III. etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo náměstí 192, Vratimov
ČESKÁ REPUBLIKA
10 264 324,44 18.04.2019
22.03.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce plochy před nákupním centrem na ul. Frýdecká ve Vratimově
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.01.2019
04.04.2019
Rekonstrukce sídelní zeleně v ulici Strmá ve Vratimově
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
15.03.2019
Dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (NN) pro rok 2019
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 10.12.2018
21.12.2018
Pojištění majetku a odpovědnosti pro období 10/2018 - 10/2021
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 10.08.2018
20.12.2018
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa, zhotovitel
Moravskoslezský kraj
174 524 000,00 15.08.2018
09.05.2018
05.04.2018
Projektové práce - Domov pro seniory Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 21.03.2018
05.04.2018
Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici
Moravskoslezský kraj
6 619 752,04 19.04.2018
28.03.2018
TDS a BOZP – Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 18.12.2017
19.02.2018
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa – TDI + KBOZP
Moravskoslezský kraj
1 850 000,00 04.12.2017
19.01.2018
Projektové práce – Rekonstrukce chodníků a MK ul. Na Vyhlídce, Okružní a U Mateřské školy
Moravskoslezský kraj
1 200 000,00 23.10.2017
13.12.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava MK ul. Souběžná a část MK před hasičárnou na ul. Na Příčnici
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 20.09.2018
14.11.2018
Úprava ploch u nákupního střediska ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 18.06.2018
25.10.2018
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“, laboratorní pomůcky
Moravskoslezský kraj
719 616,00 20.08.2018
31.08.2018
Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 12.06.2018
02.07.2018
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“, environmentální pomůcky
Moravskoslezský kraj
60 499,00 25.06.2018
12.06.2018
Projektové práce (PDPS) – Městská knihovna v budově nového nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 13.02.2018
31.05.2018
Dodávka IT vybavení pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“
Moravskoslezský kraj
271 044,00 14.06.2018
21.05.2018
Oprava chodníku MK ul. Na Hermaně
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 13.02.2018
14.03.2018
Provádění oprav a údržby budov a majetku ve vlastnictví města Vratimova pro rok 2018
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 20.12.2017
27.12.2017
Rozšíření stávajícího hřbitova ve Vratimově – 1. etapa
Moravskoslezský kraj
10 279 045,80 21.12.2017
05.12.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“, laboratorní pomůcky
Moravskoslezský kraj
719 616,00 25.06.2018
12.06.2018
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“
Moravskoslezský kraj
780 115,00 04.06.2018
21.05.2018
Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov
Moravskoslezský kraj
1 413 614,00 18.08.2014
20.10.2014
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 08.09.2014
21.08.2014
MŠ Vratimov - přírodní zahrada
ČESKÁ REPUBLIKA
2 470 464,65 20.06.2014
30.05.2014
Zajištění bankovního úvěru na akci: „Úvěrový rámec ve výši 50.000.000,- Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 09.10.2013
19.08.2013
Výměna oken ve třech objektech ve vlastnictví města Vratimova
Moravskoslezský kraj
3 573 343,00 20.05.2013
03.05.2013
Stavební úpravy MŠ Vratimov
Moravskoslezský kraj
15 000 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově
Moravskoslezský kraj
7 500 000,00 26.04.2013
01.02.2013
Stavební úpravy domu č.p. 808-810 Vratimov - zateplení
Moravskoslezský kraj
7 000 000,00 13.04.2012
27.03.2012