Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Obec Šardice

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Šardice 601
69613 Šardice
Jihomoravský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00285374
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  neuvedeno

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

494886

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
ZŠ TGM Šardice – rozvoj odborného vzdělávání – dodávka PC a vybavení pro konektivitu
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.05.2021
29.06.2021
ZŠ TGM Šardice – rozvoj odborného vzdělávání – dodávka vybavení
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.05.2021
29.06.2021
Založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice I. a II.
Jihomoravský kraj
6 300 000,00
04.05.2021
29.03.2021
Oprava střechy domu č.p. 5 a č.p. 601 v Šardicích
ČESKÁ REPUBLIKA
1 200 000,00 23.04.2015
21.06.2016
Šardice - demolice objektu č.p.613 - DOMOVINKA
ČESKÁ REPUBLIKA
800 000,00 23.06.2016
21.06.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Obec Šardice – revitalizace technických instalací v MŠ Šardice
ČESKÁ REPUBLIKA
16 785 000,00 20.03.2023
23.02.2023
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RD V ŠARDICÍCH, PLOCHA BI 12 – I. ETAPA – 1. ČÁST
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 02.05.2022
22.03.2022
DŮM SENIORŮ ŠARDICE
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.09.2022
07.08.2018
Víceúčelové hřiště- Sportovně rekreační areál Šardice
ČESKÁ REPUBLIKA
3 100 000,00 26.07.2016
09.08.2016
Šardice, zástavba RD lokalita Za Dědinou - splašková kanalizace
Jihomoravský kraj
500 000,00 27.06.2016
09.08.2016
Šardice - komunikace Nivky
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 29.09.2014
14.11.2014
ŠARDICE – ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KNIHOVNY A ZUŠ
Jihomoravský kraj
2 989 108,00 20.10.2014
03.10.2014
ŠARDICE – ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Jihomoravský kraj
3 210 524,00 20.10.2014
03.10.2014
ŠARDICE – REVITALIZACE CENTRA OBCE
ČESKÁ REPUBLIKA
10 677 457,00 12.09.2014
19.08.2014
ZŠ Šardice - zateplení a výměna oken
Jihomoravský kraj
6 950 000,00 12.06.2013
27.05.2013
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Šardice
ČESKÁ REPUBLIKA
3 300 000,00 09.04.2020
23.04.2021
Výměna zdroje tepla v budově č.p. 601 v obci Šardice
ČESKÁ REPUBLIKA
660 283,00 12.02.2020
30.04.2020
Výměna zdroje tepla v budově č.p. 5 v obci Šardice
ČESKÁ REPUBLIKA
650 000,00 12.02.2020
30.04.2020
FZŠ – ŠARDICE – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA
Jihomoravský kraj
5 372 000,00 24.07.2019
04.07.2019
Loučkový potok – nádrž N3
Jihomoravský kraj
11 346 187,00 07.12.2016
29.09.2016
Dovybavení sběrného dvoru odpadů Šardice
Jihomoravský kraj
1 273 000,00 24.08.2015
06.08.2015
Šardice - stavební úpravy chodníku a pásu pro cyklisty podél MK v ul. Dědina
ČESKÁ REPUBLIKA
4 000 000,00
25.02.2015
Ozelenění polní cesty C1 v k.ú. Šardice
Jihomoravský kraj
607 000,00 18.09.2014
02.09.2014
Projekt založení lokálního biokoridoru LBK 2 v k.ú. Šardice
Jihomoravský kraj
2 086 000,00 18.09.2014
02.09.2014
Dodávka automobilu s nosičem kontejnerů a 2 ks kontejnerů
Jihomoravský kraj
1 574 000,00 18.09.2014
02.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
DŮM SENIORŮ ŠARDICE
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.06.2018
30.05.2018
MŠ Šardice - zateplení a výměna oken, výměna oken I. etapa
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 25.01.2013
11.01.2013