Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Břeclav

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
nám. T.G.Masaryka 42
69081 Břeclav
Jihomoravský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00283061
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00283061

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

213666

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ BŘECLAV
Jihomoravský kraj
44 600 000,00 05.04.2017
24.02.2017
Centrální tiskové řešení formou pronájmu
Jihomoravský kraj
5 000 000,00 17.10.2016
23.09.2016
Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Šmerala
Jihomoravský kraj
2 754 000,00 04.07.2016
20.07.2016
Břeclav-oprava chodníků na ul. Březinova II. etapa
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 11.07.2016
14.07.2016
Výměna dešťových vpustí v lokalitě sídliště Na Valtické
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 27.06.2015
07.07.2016
ZŠ SLOVÁCKÁ – výměna havarijního stavu páteřních rozvodů vodovodní sítě
ČESKÁ REPUBLIKA
1 058 000,00 31.05.2016
08.06.2016
Domov seniorů - EPS, signalizační zařízení a nouzový zvukový systém
Jihomoravský kraj
6 864 642,00 24.05.2016
05.05.2016
Břeclav - ul. Veslařská - oprava povrchů
Jihomoravský kraj
9 721 419,00 23.05.2016
05.05.2016
Břeclav, Veslařská II, obnova VO
Jihomoravský kraj
1 259 000,00 04.04.2016
26.04.2016
Břeclav - výstavba cyklostezky ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - II. úsek a vybudování okružní křižovatky u Hlavní pošty
Jihomoravský kraj
9 986 000,00 10.05.2016
21.04.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace – Zimní stadion Břeclav
ČESKÁ REPUBLIKA
1 091 000,00 11.02.2016
01.03.2016
Břeclav - nádražní restaurace, demolice objektů A,B,C a následná realizace parkoviště ul. Stromořadní
Jihomoravský kraj
3 693 000,00 22.02.2016
01.03.2016
Městská knihovna v Břeclavi – oprava sociálních zařízení a silnoproudá elektroinstalace přístavby
Jihomoravský kraj
1 343 400,00 18.01.2016
28.01.2016
Serverové licence systému GINIS
Jihomoravský kraj
424 000,00
29.12.2015
Břeclav - ul. Haškova, Veslařská chodníky a komunikace - oprava povrchů
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 07.09.2015
21.12.2015
Břeclav - rozšíření MKDS 2015
Jihomoravský kraj
1 300 000,00 08.09.2015
03.12.2015
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Břeclav a jím zřízených organizací
Jihomoravský kraj
3 000 000,00 27.10.2015
08.10.2015
Investiční úvěr na projekty r. 2016-2017
Jihomoravský kraj
3 000 000,00 22.10.2015
24.09.2015
Město Břeclav - služby uživatelům ICT
ČESKÁ REPUBLIKA
6 125 900,00 17.06.2015
01.05.2015
BŘECLAV-Regenerace sídliště Slovácká, etapa III. B
Jihomoravský kraj
5 213 091,00 11.05.2015
16.04.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Břeclav, ulice Šilingrova, chodníky a komunikace - oprava povrchů.
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 08.06.2015
14.07.2015
Břeclav bez bariér II. etapa,ul. Skopalíkova - Na Zvolenci, levá strana
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 14.04.2015
26.05.2015
Břeclav, ulice Karla Čapka, Fleischmannova, Denisova chodníky a komunikace - oprava povrchů.
Jihomoravský kraj
2 943 091,00 30.03.2015
27.04.2015
Regenerace chodníků - sídliště Valtická, Břeclav – II. etapa
Jihomoravský kraj
1 954 745,00 30.03.2015
24.04.2015
Regenerace sídliště J. Palacha – I. etapa
Jihomoravský kraj
7 122 645,00 07.04.2015
19.03.2015
MÚ Břeclav, budova OSVD - oprava střechy
Jihomoravský kraj
905 159,00 27.01.2015
03.02.2015
Břeclav - autobusové nádraží, organizace parkování vozidel, demolice autobusových zastávek
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 13.10.2014
21.10.2014
Regenerace chodníků - sidliště Valtická
Jihomoravský kraj
3 883 985,00 15.09.2014
15.10.2014
Fibichova-oprava komunikace v části za koupalištěm
Jihomoravský kraj
729 695,00 29.09.2014
07.10.2014
Břeclav – Charv. Nová Ves, oprava chodníků Tyršův sad
Jihomoravský kraj
1 947 308,00 02.09.2014
22.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Břeclav - výstavba cyklostezky ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - II. úsek a vybudování okružní křižovatky u Hlavní pošty
Jihomoravský kraj
9 983 000,00 29.03.2016
10.03.2016
BŘECLAV - MKDS 2014
Jihomoravský kraj
5 110 157,00 19.09.2014
04.09.2014
Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi
Jihomoravský kraj
9 998 318,00 10.06.2014
16.05.2014
Model parní lokomotivy Moravia v měřítku 1:10
Jihomoravský kraj
248 000,00 26.05.2014
06.05.2014
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ JANA PALACHA – BŘECLAV – I. ETAPA
Jihomoravský kraj
7 162 451,00 05.05.2014
17.04.2014
„Městské koupaliště Břeclav - krytý bazén 1. etapa"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 21.04.2014
04.04.2014
Snížení prašnosti na území města Břeclav II
Jihomoravský kraj
4 000 000,00 03.12.2013
18.11.2013
Snížení prašnosti na území města Břeclav
Jihomoravský kraj
4 000 000,00 05.11.2013
21.10.2013
BŘECLAV - CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU
Jihomoravský kraj
6 556 000,00 01.07.2013
13.06.2013