Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Břeclav

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
nám. T.G.Masaryka 42
69081 Břeclav
Jihomoravský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00283061
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00283061

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

213666

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
„Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze“ a „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – zpevnění koruny LB hráze“
Jihomoravský kraj
4 998 382,00 02.10.2018
13.09.2018
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ GARÁŽÍ, DÍLEN, MÁRNICE, ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI A PROSTORU PRO VÝUKU V AREÁLU DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV
ČESKÁ REPUBLIKA
5 609 024,00 10.09.2018
27.07.2018
Oprava lapolu na odtoku z výdejny jídla MěÚ Břeclav
ČESKÁ REPUBLIKA
878 213,00 28.06.2018
18.06.2018
Pasporty dopravního značení, mobiliáře a komunikací Města Břeclav
ČESKÁ REPUBLIKA
1 200 000,00 25.06.2018
01.06.2018
Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba
ČESKÁ REPUBLIKA
3 098 146,00 28.05.2018
17.05.2018
Rozšíření komunikačního portálu - Kontrolní systém města Břeclavi - opakovaná výzva
Jihomoravský kraj
195 000,00 23.05.2018
09.05.2018
Kontrolní systém města Břeclavi
ČESKÁ REPUBLIKA
850 000,00 23.04.2018
08.04.2018
Rozšíření komunikačního portálu - Kontrolní systém města Břeclavi
ČESKÁ REPUBLIKA
195 000,00 23.04.2018
08.04.2018
Dodávka obědů pro městský úřad
ČESKÁ REPUBLIKA
8 400 000,00 05.03.2018
25.01.2018
GDPR analýza
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 10.01.2018
27.12.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK a OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI
Jihomoravský kraj
11 703 175,51 19.06.2018
31.05.2018
Rozšíření městského hřbitova
Jihomoravský kraj
13 018 226,63 23.04.2018
05.04.2018
ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM
Jihomoravský kraj
17 134 659,00 28.02.2018
08.02.2018
BŘECLAV – MĚSTSKÉ PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE
Jihomoravský kraj
18 217 187,00 06.02.2018
11.01.2018
BŘECLAV – UL. NA ZAHRADÁCH, UL. STROMOŘADNÍ - KOMUNIKACE A CHODNÍK“ a „BŘECLAV – UL. NA ZAHRADÁCH, CHODNÍK
Jihomoravský kraj
20 350 000,00 05.12.2017
16.11.2017
Městské parkoviště na ul. Slovácká Břeclav - SO 101 + VO
Jihomoravský kraj
8 100 000,00 23.10.2017
05.10.2017
Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze a zpevnění koruny hráze“
Jihomoravský kraj
7 562 218,00 03.10.2018
14.09.2017
„Bezbariérové úpravy MŠ, ulice Břetislavova, Břeclav“
ČESKÁ REPUBLIKA
203 376,00 18.09.2017
06.09.2017
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi
ČESKÁ REPUBLIKA
16 413 064,42
31.07.2017
Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I., Přednádraží Břeclav - úprava veřejného prostranství
ČESKÁ REPUBLIKA
12 206 023,00 30.08.2017
03.07.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Břeclav, ulice Šilingrova, chodníky a komunikace - oprava povrchů.
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 08.06.2015
14.07.2015
Břeclav bez bariér II. etapa,ul. Skopalíkova - Na Zvolenci, levá strana
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 14.04.2015
26.05.2015
Břeclav, ulice Karla Čapka, Fleischmannova, Denisova chodníky a komunikace - oprava povrchů.
Jihomoravský kraj
2 943 091,00 30.03.2015
27.04.2015
Regenerace chodníků - sídliště Valtická, Břeclav – II. etapa
Jihomoravský kraj
1 954 745,00 30.03.2015
24.04.2015
Regenerace sídliště J. Palacha – I. etapa
Jihomoravský kraj
7 122 645,00 07.04.2015
19.03.2015
MÚ Břeclav, budova OSVD - oprava střechy
Jihomoravský kraj
905 159,00 27.01.2015
03.02.2015
Břeclav - autobusové nádraží, organizace parkování vozidel, demolice autobusových zastávek
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 13.10.2014
21.10.2014
Regenerace chodníků - sidliště Valtická
Jihomoravský kraj
3 883 985,00 15.09.2014
15.10.2014
Fibichova-oprava komunikace v části za koupalištěm
Jihomoravský kraj
729 695,00 29.09.2014
07.10.2014
Břeclav – Charv. Nová Ves, oprava chodníků Tyršův sad
Jihomoravský kraj
1 947 308,00 02.09.2014
22.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků na ulici Lednická
Jihomoravský kraj
7 243 776,00 09.07.2018
14.06.2018
ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM
Jihomoravský kraj
17 134 659,00 31.01.2018
11.01.2018
PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV - PRVNÍ ETAPA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Jihomoravský kraj
4 500 000,00 10.07.2017
15.06.2017
Dodávka stacionárního měřiče rychlosti včetně softwaru
Jihomoravský kraj
4 500 000,00 19.05.2017
27.04.2017
Chodníky ul. Hraniční, Skácela, Břeclav – Poštorná, trasa T2
Jihomoravský kraj
6 629 139,84 28.04.2017
06.04.2017
Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků ulice Lednická
Jihomoravský kraj
7 160 880,00 02.05.2017
06.04.2017
Břeclav - výstavba cyklostezky ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - II. úsek a vybudování okružní křižovatky u Hlavní pošty
Jihomoravský kraj
9 983 000,00 29.03.2016
10.03.2016
BŘECLAV - MKDS 2014
Jihomoravský kraj
5 110 157,00 19.09.2014
04.09.2014
Obnova židovské obřadní síně v Břeclavi
Jihomoravský kraj
9 998 318,00 10.06.2014
16.05.2014
Model parní lokomotivy Moravia v měřítku 1:10
Jihomoravský kraj
248 000,00 26.05.2014
06.05.2014