Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Podbořany

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Mírová 615
44101 Podbořany
Ústecký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00265365
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00265365

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60052046

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany
Ústecký kraj
4 035 000,00 07.08.2017
20.07.2017
Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č. 1062 v k.ú. Podbořany
Ústecký kraj
21 520 000,00 16.08.2017
22.06.2017
Projektové a inženýrské služby na akci i „Buškovice tlaková kanalizace“
Ústecký kraj
196 000,00 12.06.2017
19.05.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Buškovice – Hlubany, převedení splaškových vod
Ústecký kraj
3 500 000,00 09.05.2017
24.04.2017
Demolice polytechnického pavilonu v Podbořanech
Ústecký kraj
1 510 000,00 09.05.2017
24.04.2017
Stavba zpevněné plochy – ul. Kpt. Jaroše, Podbořany
Ústecký kraj
1 190 000,00 11.05.2017
24.04.2017
Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech
Ústecký kraj
670 000,00 10.04.2017
20.03.2017
Sportovní hala Podbořany
Ústecký kraj
42 100 000,00 03.02.2017
09.01.2017
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel
Ústecký kraj
16 000 000,00 21.11.2016
24.10.2016
Podbořany, oprava střechy VZK
Ústecký kraj
750 000,00
07.10.2016
Rozšíření parkovacích míst v ul. Bratří Čapků v Podbořanech
Ústecký kraj
580 000,00 12.10.2016
15.09.2016
Oprava komunikací ul. Na Kopci v Podbořanech
Ústecký kraj
23 000 000,00 14.09.2016
17.08.2016
Město Podbořany, okr. Louny – cisternová automobilová stříkačka
Ústecký kraj
4 500 000,00 18.05.2016
02.05.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Podbořany, výměna umělého trávníku u školy TGM
Ústecký kraj
669 125,00
03.11.2016
Oprava vytápění v objektu čp. 157 v Hlubanech
Ústecký kraj
350 000,00 23.11.2016
14.10.2016
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům služeb v Podbořanech
Ústecký kraj
240 000,00 14.09.2016
30.08.2016
Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích
Ústecký kraj
7 000 000,00 02.05.2016
08.04.2016
Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích
Ústecký kraj
480 000,00 29.02.2016
12.02.2016
Oprava dešťové kanalizace v Kněžicích
Ústecký kraj
1 290 000,00 03.02.2016
18.01.2016
Projektová dokumentace pro sportovní halu v Podbořanech
Ústecký kraj
500 000,00 09.02.2016
15.01.2016
ČOV – Kulturní dům Buškovice
Ústecký kraj
500 000,00 09.11.2015
20.10.2015
Zavlažovací systém fotbalového hřiště TJ Tatran, Podbořany
Ústecký kraj
300 000,00 31.08.2015
24.07.2015
Oprava podlahy v tělocvičně I. ZŠ v Podbořanech
Ústecký kraj
1 130 000,00 07.07.2015
11.06.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Projektové a inženýrské služby na akci "Buškovice tlaková kanalizace"
Ústecký kraj
196 000,00 09.05.2017
24.04.2017
Sportovní hala Podbořany
Ústecký kraj
38 700 000,00 28.11.2016
24.10.2016
Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech
Ústecký kraj
670 000,00 12.10.2016
15.09.2016
Demolice zpevněných ploch v lokalitě 15 parcel Podbořany
Ústecký kraj
5 500 000,00 16.05.2016
18.04.2016
Projektová dokumentace pro sportovní halu v Podbořanech
Ústecký kraj
500 000,00 11.01.2016
10.12.2015
Výstavba plochy pro skatepark na pozemku parc. č. 1884/1 a 1885/29, Podbořany
Ústecký kraj
2 100 000,00 08.06.2015
15.05.2015
Odvodnění komunikace Na Kopci v Podbořanech
Ústecký kraj
nezveřejněna 20.01.2015
12.12.2014
Oprava chodníků - ul. Kadaňská, Podbořany
Ústecký kraj
nezveřejněna 02.07.2014
23.06.2014
Oprava povrchu komunikace – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany
Ústecký kraj
nezveřejněna 30.06.2014
19.06.2014
Oprava povrchu komunikace - ul. Husova, Podbořany
Ústecký kraj
nezveřejněna 30.06.2014
13.06.2014

Nejnovější smlouvy organizace