Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Město Nepomuk

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Náměstí A. Němejce 63
33501 Nepomuk
Plzeňský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00256986
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00256986

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

217644

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Kamerový dohledový systém města Nepomuk (I. Etapa – Nepomuk), 2. vyhlášení
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 14.06.2023
26.05.2023
Nákladní automobil do 3,5t - sklápěč - opakovaná výzva
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna Dnes 10:00:00
22.05.2023
Modernizace zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
30.12.2020
NEPOMUK – DVOREC – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI PRŮMYSLOVÉ ULICE
Plzeňský kraj
3 972 224,00
28.08.2019
Oprava sociálního zařízení v MŠ Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
07.08.2019
Nepomuk, obratiště u Normy
ČESKÁ REPUBLIKA
1 120 000,00 12.02.2018
07.03.2018
Výměna střešních oken – bytové domy U Sokolovny
Plzeňský kraj
1 025 000,00 01.09.2016
22.09.2016
DVOREC Č.201-ZMĚNA STAVBY Z PENZIONU NA KOMUNITNÍ DŮM
Plzeňský kraj
19 594 479,00 24.05.2016
27.04.2016
Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk - systém odděleného sběru - kompostéry - vybavení sběrného dvora
Plzeňský kraj
1 741 600,00
11.09.2015
Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás baví"
Plzeňský kraj
1 789 205,00
01.09.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Modernizace e-Governmentu města Nepomuk - Dodávka HW a upgrade serverovny - I. část
ČESKÁ REPUBLIKA
1 176 300,00 06.03.2023
20.04.2023
OPRAVY MK 2023 v k.ú. Nepomuk a k.ú. Dvorec
ČESKÁ REPUBLIKA
733 020,00 28.04.2023
18.04.2023
DVOREC – CHODNÍK V ULICI BLATENSKÁ
Jihočeský kraj
3 579 820,00 18.10.2022
09.11.2022
Oprava povrchu místní komunikace MK Nepomuk Nábřeží (U Špitálského rybníka)
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 01.08.2022
17.08.2022
Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk - Dvorec, U Trati 343
Plzeňský kraj
3 339 249,00
02.03.2022
Dodávka elektrické energie v roce 2022 pro Město Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
620 000,00 22.11.2021
09.11.2021
Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk
Plzeňský kraj
3 004 174,00
15.10.2021
ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění
Plzeňský kraj
3 990 000,00
01.09.2021
ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů; registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012214
Plzeňský kraj
4 836 707,00
01.04.2021
Víceúčelové hřiště Nepomuk
Plzeňský kraj
4 315 910,00
25.03.2021
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce chodníku v ul. Na Vinici III., Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
993 108,00 06.12.2022
25.11.2022
Nepomuk – vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště Klejnot
Plzeňský kraj
nezveřejněna 01.11.2021
26.11.2021
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
Plzeňský kraj
12 605 437,00 19.03.2020
19.02.2020
Oprava zpevněných ploch – areál IZS Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
878 559,06
06.11.2019
PRODLOUŽENÍ KANALIZACE A ZŘÍZENÍ ČERPACÍ STANICE – DVOREC, ULICE V HUTI
Plzeňský kraj
2 386 864,00
02.09.2019
VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKONŮ NEPOMUK, ZA KOSTELEM 566, 567
Plzeňský kraj
2 437 208,00
27.08.2019
“Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání na archiv města Nepomuk – etapa č.1 – statické zajištění budovy a hlavní stavební práce”
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
19.06.2019
ÚZEMNÍ PLÁN NEPOMUK
Plzeňský kraj
1 300 000,00
09.01.2019
VÝMĚNA OKEN NA VINICI č. p. 555
ČESKÁ REPUBLIKA
2 100 394,00 28.03.2018
09.01.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Nákladní automobil do 3,5t - sklápěč pro TS Nepomuk
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 10.05.2023
28.04.2023
Kamerový dohledový systém města Nepomuk (I. Etapa – Nepomuk)
ČESKÁ REPUBLIKA
764 229,00 13.02.2023
19.01.2023
OBYTNÁ ZÓNA NA DANÍČKÁCH II. ETAPA
Plzeňský kraj
12 504 449,00 26.04.2019
08.04.2019
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NEPOMUK
Plzeňský kraj
23 794 482,00 21.08.2018
23.07.2018
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NEPOMUK
Plzeňský kraj
23 784 332,00 28.03.2018
09.03.2018
Nepomuk - hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A
Plzeňský kraj
714 800,00 10.05.2017
26.04.2017
VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN – BYTOVÉ DOMY U SOKOLOVNY
Plzeňský kraj
1 025 000,00 27.07.2016
07.07.2016
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - NEPOMUK
Plzeňský kraj
12 399 000,00
20.12.2013
Nepomuk - rekonstrukce požárního cisternového automobilu CAS 32 T 148
Plzeňský kraj
nezveřejněna 13.07.2012
02.07.2012