Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Obec Malonty

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Malonty 27
38291 Malonty
Jihočeský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00245992
IČP:  1
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00245992

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

358346

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
ZTV Malonty- východ- II. etapa
ČESKÁ REPUBLIKA
3 797 016,70 22.03.2019
10.04.2019
Oprava částí místních komunikací Malonty k Růžovi a Vávrovi
ČESKÁ REPUBLIKA
2 869 538,00 22.03.2019
05.04.2019
Rekonstrukce 3 bytových jednotek- BD č.p. 2 + č.p. 3
ČESKÁ REPUBLIKA
1 112 388,51
01.03.2019
Rekonstrukce 3 bytových jednotek- BD č.p. 4
ČESKÁ REPUBLIKA
1 089 615,19
01.03.2019
Dopravní automobil pro jednotku SDH obce Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 340 000,00 13.02.2018
25.01.2018
Malometrážní byty pro seniory - KODUS
Jihočeský kraj
21 890 933,00 24.01.2017
16.12.2016
Malometrážní byty pro seniory – KODUS
Jihočeský kraj
21 890 933,00 02.11.2016
28.09.2016
Dopravní stavba – oprava povrchů části chodníku III. etapa
Jihočeský kraj
1 601 000,00
12.02.2015
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Malonty – nákup kontejnerů a paletového vozíku II“
ČESKÁ REPUBLIKA
602 200,00
06.11.2014
Obnova veřejné zeleně Bukovsko 2. Etapa - náves
Jihočeský kraj
845 192,00
06.03.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Nákup lesní techniky
ČESKÁ REPUBLIKA
2 700 000,00 23.12.2022
07.12.2022
Obnova sportovišť v ZŠ Malonty
Jihočeský kraj
3 299 185,67 18.08.2022
08.09.2022
Úprava veřejného prostranství u BD č.p. 2,3,4 na poz. č. 242/2, včetně opravy části kanalizace a úprava veřejného prostranství na pozemku č. 242/4 a 244/1, vše v k.ú. Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
5 889 004,00 22.04.2022
09.05.2022
Zpracování územního plánu obce Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 130 000,00 22.05.2019
07.06.2019
Realizace úspor energie v OÚ Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 655 008,00
23.09.2014
Realizace úspor energie v ZŠ + MŠ Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 999 249,00
22.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava povrchů na části poz. č. 245/1 + části 2088/4 v k.ú. Malonty před hasičskou zbrojnicí
ČESKÁ REPUBLIKA
743 698,00
19.07.2022
Úprava veřejného prostranství- oprava kanalizace, chodníku na poz. č. 242/2, 242/4, 244/1 v k.ú. Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 647 054,00 11.08.2021
20.10.2021
Zpevněné plochy sběrný dvůr Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
1 839 491,55 11.08.2021
10.09.2021
Novostavba skladové haly dřevního odpadu
ČESKÁ REPUBLIKA
2 946 879,60 09.12.2020
22.01.2021
Malonty ÚV – přístavba akumulace vodojemu
Jihočeský kraj
2 920 971,79 15.12.2020
12.01.2021
Zateplení bytového domu Malonty č.p. 69, 382 91 Malonty
ČESKÁ REPUBLIKA
3 069 051,38 19.11.2020
16.12.2020
Vodní nádrže v k.ú. Bělá u Malont- SO 01- Dolní rybník, SO 02- Prostřední rybník a SO 03 - Horní rybník
ČESKÁ REPUBLIKA
5 937 938,60 29.09.2020
14.10.2020
Klubovna pro občany, Bělá u Malont
ČESKÁ REPUBLIKA
643 498,73 03.08.2020
31.08.2020
Oprava částí místní komunikace Malonty II. etapa- pod poštou
ČESKÁ REPUBLIKA
3 397 929,00 21.02.2020
31.03.2020
Traktorový nosič kontejnerů
ČESKÁ REPUBLIKA
1 549 384,00 25.11.2019
12.12.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Zateplení hasičské zbrojnice Malonty - I. etapa
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.08.2013
10.12.2013
Obec Malonty - nákup lesnické techniky
ČESKÁ REPUBLIKA
1 900 000,00 07.08.2013
04.07.2013