Výpis systémových zpráv

Nová verze systému PVU od října 2016

Portál pro vhodné uveřejnění bude na nový zákon připraven a Váš profil zadavatele bude v souladu s platnou legislativou.

Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V souvislosti s touto významnou změnou legislativy nově upravujeme Portál pro vhodné uveřejnění tak, aby splňoval podmínky pro certifikaci, kterou budeme realizovat v průběhu září.

Znamená to, že Portál pro vhodné uveřejnění bude na nový zákon připraven a Váš profil zadavatele bude v souladu s platnou legislativou. Novou verzi systému budeme nasazovat počátkem října, o všem budete předem informování prostřednictvím upozornění na Portálu pro vhodné uveřejnění.