Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

ZZN Polabí, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVY

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.12.2018
Označení verze Aktuální  (24.02.2019 22:40:50)
Systémové číslo P18V00009599
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZZN Polabí, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou:
- Stavební část – Bourací práce
- Stavební část – Nový stav
- Stavební část – Výtah
- Zdravotně technické instalace
- Vytápění
- Vzduchotechnika
- Chlazení
- Měření a regulace
- Silnoproudé elektroinstalace
- Slaboproudá elektroinstalace – AVS – Audiovizuální systém
- Slaboproudá elektroinstalace – CCTV – Kamerový systém
- Slaboproudá elektroinstalace – EKV-VT – Domácí telefon
- Slaboproudá elektroinstalace – EPS – Elektrická požární signalizace
- Slaboproudá elektroinstalace – EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace
- Slaboproudá elektroinstalace – UKS – Univerzální kabelážní systém
Předmětem zakázky nejsou :
- Stavební část – VZT – Centrální vzduchotechnika
- Centrální vzduchotechnika
Podrobné technické zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách této zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace (Příloha č. 1)
- Výkazy výměr (Příloha č. 2)
Kompletní zadávací dokumentace tohoto VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zzn-polabi-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění (tzn. předložit zadavateli nabídku pouze na část zakázky).

6.2. Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 4. 1. 2019 ve 12:00 hod. a 9. 1. 2019 ve 8:00 hod. na adrese: ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304 280 02 Kolín.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby uchazeči zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména uchazeče a jména osob, které se za uchazeče místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.
Místní šetření je nezbytné realizovat výhradně v termínech k tomu určených ze strany zadavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 37 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba domů
  • Výstavba bytových domů
  • Výstavba administrativních budov
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Výstavba průmyslových budov
Datum ukončení příjmu nabídek 18.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZZN Polabí, a.s.
IČO 45148210
Adresa
K Vinici 1304
28002 Kolín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-040116

Nahoru