Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zvýšení účinnosti filtrace spalin v teplárně MS...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 08.05.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 07.05.2013
Označení verze Aktuální  (25.05.2013 09:53:48)
Systémové číslo P13V00002455
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zvýšení účinnosti filtrace spalin v teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je realizace projektu „Zvýšení účinnosti filtrace spalin v teplárně MS UTILITIES & SERVICES a.s.“.
Předmět zakázky je věcně a technicky specifikován projektovou dokumentací č. ES 2013 026 PD zpracovanou v dubnu 2013 oprávněnou osobou - Výzkumné energetické centrum, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, pro části:
část 1) část projektu označené jako „Část DPS 03 – Úprava spalinovodu“
část 2) část projektu označené jako „Část DPS 04 – Výměna tkaninových filtrů“
část 3) část projektu označené jako „Část DPS 05 – Přeložky a jiné vyvolané práce, měřící buňka emisí a jiné“(dále jen „PD“). Tato dokumentace je přílohou zadávací dokumentace v el. podobě. Rozsah předmětu díla a jeho specifikace jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je součástí PD, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, zejména se jedná o:
- odvoz a uložení odpadů a sutí,
- dokumentace skutečného provedení (2x písemné vyhotovení příslušné projektové dokumentace a všech ostatních příloh a 1x vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *pdf a *dwg)
- provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), schválených a vydaných po 15. 5. 1991 a dle ČSN (technických norem) vydaných před tímto dnem, pokud se vztahují na předmět díla.
Dále je povinností dodavatele:
- zaměření stávajícího stavu
- svolávat pravidelné kontrolní dny během realizace díla minimálně v rozsahu 1x za kalendářní týden, a to v místě sídla zadavatele, případně přímo v místě realizace díla
Doba realizace je předmětem nabídky. Samotná realizace předmětu zakázky musí proběhnout v období od 1.7.2013 do 30.9.2013.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2013 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MS UTILITIES & SERVICES
IČO 29400074
Adresa
Bezručova 1200
73581 Bohumín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru