Výpis systémových zpráv

Zvěstov - Zámek - dokončení 1. etapy

Datum uveřejnění 14.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.05.2019
Označení verze Aktuální  (22.07.2019 14:26:38)
Systémové číslo P19V00003757
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zvěstov - Zámek - dokončení 1. etapy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Charakter prací: Dokončení 1. etapy celkové rekonstrukce nemovité kulturní památky - Zámku, č. p. 1 na p. č. st. 37/1 v k. ú. Zvěstov.

Předmětem veřejné zakázky je souhrn provedení stavebních a montážních prací v součinnosti se zadavatelem, orgány památkové péče a dle projektové dokumentace za účelem dokončení rekonstrukce 1. etapy a odstranění havarijního stavu nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod ev. č. 27582/2-3944.

Realizace veřejné zakázky bude prováděna v souladu a dle projektové dokumentace a dle výkazu výměr, které zpracoval - Ing. Miroslav Fuchs, ČKAIT č. autorizace 7775, Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 a závazných stanovisek dotčených orgánů .
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 30.05.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zvěstov - Zámek - dokončení 1. etapy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zvěstov
IČO 00233099
Adresa
Zvěstov 113
25706 Zvěstov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-005002

Nahoru