Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 27.02.2019  
Datum zrušení 29.05.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 27.02.2019
Označení verze Aktuální  (18.06.2019 08:44:32)
Systémové číslo P19V00001443
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Plánovaná lokalita Dlouhá – plocha pro výstavbu rodinných domků, bude napojena novou místní komunikací na současný dopravní systém. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu novými inženýrskými sítěmi. Projektová dokumentace řeší základní technickou vybavenost (ZTV – inženýrské sítě a komunikace), pro výstavbu 17 rodinných domků. Hlavní napojení území je navrženo v křižovatce ulic Dlouhá a K Náhonu. Systém jednosměrných cest navazuje na další páteřní komunikaci, která propojuje ulici Luční s ulicí Dlouhá, podél mateřské školky a základní školy, v dvousměrném provozu. Pěší propojení navazuje na přístup ze Starého města (ulice Na Kopci) a kopíruje původní úvozovou cestu, další pěší cesty navazují na stávající systém cest přímo na sídlišti Luční. Celkem jsou navrženy sjezdy k 17 novým rodinným domům. Pro navrhovanou lokalitu rodinných domů bude vybudována páteřní větev splaškové a dešťové kanalizace DN300-400. Nově navrhovaná větev veřejného pitného vodovodu DN100 pro navrhovanou lokalitu bude napojena na stávající veřejný vodovod v ulici Dlouhá. Bude proveden nový distribuční rozvod kabely 2x NAYY 4x 150 mm2. Napojení bude ze stávající kioskové trafostanice T12 ZŠ a TS Dlouhá. Pro veřejné osvětlení ulic budou použita svítidla s LED zdroji osazená na stožárech dl.5m. Nově navrhované rodinné domy budou napojeny na stávající veřejný STL plynovod pomocí nových STL přípojek plynu. Nově vzniklá veřejná prostranství jsou navrženy s převahou zeleně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 22 770 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Krajinné úpravy
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 18.04.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Valašské Klobouky
IČO 00284611
Adresa
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 635933

Nahoru