Výpis systémových zpráv

ZS VYSOČINA - ODKLID KEJDY

Datum uveřejnění 03.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.02.2019
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 16:26:13)
Systémové číslo P19V00000824
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZS VYSOČINA - ODKLID KEJDY
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologie automatického vyhrnování kejdy, její montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy a všechny ostatní s tím související práce a činnosti.

Specifikace zakázky je vyjma tohoto dokumentu dále uvedena také v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Příloha č. 1a - Specifikace
- Příloha č. 1b - Situace
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zemedelska-spolecnost-smolovy-a-s

Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Místní šetření
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 5. 2. 2019 v 11.00 hod. nebo dne 6. 2. 2019 v 11:00 hodin na adrese: ZS Vysočina, a.s., farma Poděbaby, 580 01 Poděbaby, okres Havlíčkův Brod.

Pro možnost účasti na místním šetření je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka
a jména osob, které se za účastníka místního šetření zúčastní.

Přihlášku na místní šetření je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání místního šetření. Místní šetření je nezbytné realizovat výhradně v termínu k tomu určeném ze strany zadavatele.

6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 500.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zemědělské stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 20.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZS Vysočina, a.s.
IČO 25938266
Adresa
Poděbaby 179
58001 Havlíčkův Brod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 526520

Nahoru