Výpis systémových zpráv

ZS VYSOČINA – MODERNIZACE FARMY

Datum uveřejnění 03.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.02.2019
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 16:24:44)
Systémové číslo P19V00000823
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZS VYSOČINA – MODERNIZACE FARMY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zemědělského objektu a úprava skladovací jímky.
Současné řešení stavby stáje K 96 je jako nevyhovující vazné ustájení. Adaptací vznikne volná stáj
s několika sekcemi pro ustájení krav před porodem a krav na sucho. Dále se vybuduje betonová zpevněná plocha před štítem stáje pro nahrnování a dočasné skladování chlévské mrvy.
Současně bude renovována močůvková jímka o kapacitě 135 m3. Pro zvýšení doby životnosti jímky
a zajištění nepropustnosti jímky bude jímka opatřena hydroizolačním nátěrem.
Další podmínky zadání zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zemedelska-spolecnost-smolovy-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště bude umožněna dne 5. 2. 2019 v 10.00 hodin nebo dne 6. 2. 2019 v 10:00 hodin na adrese: ZS Vysočina, a.s., farma Poděbaby, 580 01 Poděbaby, okres Havlíčkův Brod.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele.
Z organizačních důvodů žádáme účastníky, aby respektovali stanovené termíny prohlídky staveniště.
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 4.900.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 20.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZS Vysočina, a.s.
IČO 25938266
Adresa
Poděbaby 179
58001 Havlíčkův Brod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 526520

Nahoru