Výpis systémových zpráv

ZS VILÉMOV - ODKLID KEJDY

Datum uveřejnění 03.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.02.2019
Označení verze Aktuální  (01.03.2019 12:24:41)
Systémové číslo P19V00000825
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZS VILÉMOV - ODKLID KEJDY
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologie automatického vyhrnování kejdy, její montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy a všechny ostatní s tím související práce a činnosti.
Specifikace zakázky je vyjma tohoto dokumentu dále uvedena také v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Příloha č. 1a - Specifikace
- Příloha č. 1b - Situace
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zs-vilemov-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Místní šetření
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 7. 2. 2019 v 11:00 hod. nebo dne 8. 2. 2019
v 11:00 hod., na adrese: ZS Vilémov, a.s., 582 45 Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod.
Pro možnost účasti na místním šetření je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka
a jména osob, které se za účastníka místního šetření zúčastní.
Přihlášku na místní šetření je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání místního šetření. Místní šetření je nezbytné realizovat výhradně v termínu k tomu určeném ze strany zadavatele.

6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 3.000.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zemědělské stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 21.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZS Vilémov, a.s.
IČO 00123170
Adresa
Vilémov 227
58283 Vilémov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-003981

Nahoru