Výpis systémových zpráv

ZŠ Ostrov u Macochy – stavební úpravy ZŠ

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 27.02.2019  
Datum zrušení 28.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 27.02.2019
Označení verze Aktuální  (29.03.2019 15:36:25)
Systémové číslo P19V00001445
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZŠ Ostrov u Macochy – stavební úpravy ZŠ
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společností Abras projektový ateliér s.r.o., se dílem Dvorská 28, 678 01 Blansko, IČO: 607 51 151, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající ve stavebních úpravách objektu základní školy pro bezbariérové užívání objektu a rozšíření učebny keramiky s kapacitou max. 11 žáků. Nově budou vybudovány dvě WC pro osoby tělesně postižené (dále jen „OTP“) a rampa pro OTP u vstupu do budovy (1NP) stávajícího objektu.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004186.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 572 454,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 12.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
IČO 62073346
Adresa
Ostrov u Macochy 363
67914 Ostrov u Macochy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru