Výpis systémových zpráv

ZŠ Jankov - Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

Datum uveřejnění 09.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.07.2018
Označení verze Aktuální  (27.01.2020 14:14:20)
Systémové číslo P18V00005611
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZŠ Jankov - Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a dodávek souvisejících s řádným provedením stavby „ZŠ Jankov - Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“, Na Náměstí čp. 29, Jankov na p. č. st. 40/1 v katastrálním území Jankov.

Realizace zakázky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací (Příloha č. 1), výkazem výměr (Příloha č. 6), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy souvisejícími, a v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací.

Jedná se o nacenění 2 samostatných rozpočtů:
- Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání - uznatelné náklady
- Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání - neuznatelné náklady -
kotelna, úpravy 1PP a 1NP, část střechy

Předpoklad financování - Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání - uznatelné náklady bude v případě přiznání dotace spolufinancováno v rámci SCLLD MAS Posázaví - IROP.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 11 290 556,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Různé specializované stavební práce
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 02.08.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ZŠ Jankov - Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Jankov
IČO 00231916
Adresa
Na Náměstí 14
25703 Jankov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347040

Nahoru