Výpis systémových zpráv

ZS BLŠANY – ČESAČKA CHMELE

Datum uveřejnění 06.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.12.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 10:35:23)
Systémové číslo P18V00009419
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZS BLŠANY – ČESAČKA CHMELE
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky výroba, dodávka a montáž nové česací technologie chmele, a to dle specifikace uvedené v zadání VŘ a jeho přílohách.
Nová česací technologie
Technologie pro sklizeň chmele se střední koncentrací chmelnic s výkonem 30 rév/minutu.
Technologie pro sklizeň chmele musí umožňovat:
• udržení vysoké kvality načesaného chmele s minimálním obsahem příměsí a nízkými ztrátami při česání.
• česání všech odrůd chmele včetně nových a vysokoobsažných odrůd.
• česání chmele pomocí česací stěny s oddělenou separací čistých hlávek (uspořádání stroje požaduje zadavatel v lineárním uspořádání).
Technologie pro sklizeň chmele musí dále:
• umožňovat česání chmele pomocí dvou zavěšovacích česacích stěn, a to včetně dalších technologických částí jako jsou zejména válečkové separace, dopravník produktu, dočesávače, dopravníků vzduchového čištění se separací, překulovačů, sběrných dopravníků chmele a odpadu.
• být vybavena elektronickými rozběhovými prvky s ohledem na odstranění mechanických nárazů při spouštění stroje.
• být jednoduchá na obsluhu a umožňovat průběžné seřizování stroje.
• být vybavena soustavou minimálně čtyř kusů zásobníků a kapsových dopravníků, přičemž jejich vzájemná návaznost musí umožňovat průběžný úklid a zachytávání vypadlých hlávek s minimální potřebou na úklid.
Umístění nové technologie pro sklizeň chmele bude do stávající haly zadavatele v místě plnění zakázky.
Další podmínky zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1a - Specifikace
• Příloha č. 1b - Situační výkres
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zemedelska-spolecnost-blsany-s-r-o
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Místní šetření
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 10. 12. 2018 v 10:00 hod. nebo dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod., na adrese: Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany.
Pro možnost účasti na místním šetření je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka
a jména osob, které se za účastníka místního šetření zúčastní.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zemědělské stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 15.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Zemědělská společnost Blšany s.r.o.
IČO 47782455
Adresa
Náměstí 107
43988 Blšany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527599

Nahoru