Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 04.06.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.06.2021
Označení verze Aktuální  (04.06.2021 11:14:38)
Systémové číslo P21V00004212
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracovní projektové dokumentace na řešení vstupu do zámeckého parku v Klášterci nad Ohří od letního kina. Rozsah řešeného území je patrný z přiložené situace KN a z přiloženého urbanistického konceptu. V současné době je již vypracovaná PD na příjezdovou komunikaci k letnímu kinu, která bude poskytnuta vítězi VŘ.

Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení
* rozbor živičné vozovky PAU
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro příslušné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* inženýrská činnost pro příslušné řízení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 16.06.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru