Výpis systémových zpráv

Zpracování PD pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 19.05.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.05.2020
Označení verze Aktuální  (12.04.2021 14:40:32)
Systémové číslo P20V00003711
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování PD pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníku (na levé straně komunikace) z ulice Dlouhá v Klášterci nad Ohří do Útočiště k autobusové zastávce, včetně odstavného parkoviště. Předpokládaná trasa je zakreslená v příloze č.6 - situace z katastru nemovitostí. Součástí PD bude rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava křižovatky - odbočení vpravo (záliv) u p.č. 2200/6 a 2152/1, umístění dopravní značky "zákaz stání" u p.č.2165/3 - zakresleno v příloze č.6. Na parcele č. 2170/9 umístit lavičku a odpadkový koš (prostor pod lavičkou bude vydlážděn).
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2020 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zpracování PD pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru