Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci PZS Bulovka včetně výkonu autorského dozoru - opakování

Datum uveřejnění 26.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.07.2017
Označení verze Aktuální  (10.08.2017 15:22:15)
Systémové číslo P17V00005345
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci PZS Bulovka včetně výkonu autorského dozoru - opakování
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je:
a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti (dále jen „PDSP“)
b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění
c) výkon autorského dozoru
vše na investiční akci: „Rekonstrukce objektu Protialkoholní záchytné stanice, na adrese Budínova 67/2, Praha 8 Libeň“

Projektová dokumentace všech požadovaných stupňů bude zpracována zejména v souladu se:
- Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ostatními právními předpisy a ČSN, ČN, EN vztahujícími se k předmětu plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
  • Architektonické služby a stavební dozor
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 24.08.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská poliklinika Praha
IČO 00128601
Adresa
Spálená 12
11000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 350520

Nahoru