Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 19.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.06.2019
Označení verze Aktuální  (26.05.2020 14:06:12)
Systémové číslo P19V00005113
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci objektu v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří. Jedná se o pětipodlažní budovu, v současné době se zde nachází 6 bytových jednotek. V suterénu budou umístěny sklepy a technické zázemí, v přízemí jsou nebytové prostory, které je třeba přeřešit na 2 bytové jednotky. Předmětem řešení PD je kompletní dispoziční přeřešení objektu dle současný standardů, v daném objektu má vzniknout 8 bytových jednotek. Dále bude dokumentace řešit zateplení objektu, novou střešní krytinu, hydroizolaci obvodových stěn pod úrovní terénu a veškeré řemeslné práce. Součástí PD budou veškeré nové instalace (např. rozvody elektro, topení, vody, plynu, kanalizace). V kotelně bude vybudováno centrální vytápění, pro každou bytovou jednotku bude zřízeno samostatné podružné měření spotřeby vech energií. Součástí dokumentace budou zařizovací předměty (např. kuchyňská linka, sporák, digestoř) a základní vybavení koupelen a WC.
Projetková dokumentace bude řešit oplocení, vjezd na dvůr, přilehlé okolí (předzahrádku, zeleň, zpevněné plochy), kde bude řešeno odstranění stávající stavby (kůlny) a přeřešení za účelem získání parkovacích míst. Bytový dům bude mít 1 vstup a to ze dvora z parkoviště. Před objektem u silnice bude vybudován přístřešek na popelnice.Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících čiinností:
* zaměření, zdokumentování objektu a typu konstrukcí, stavebně technický průzkum
* variantní řešení dispozice a návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro ÚR (pokud bude třeba)
* inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci (pokud bude třeba)
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 08.07.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru