Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

"Zpracování projektové dokumentace pro dopravní...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 27.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.07.2017
Označení verze Aktuální  (25.06.2019 10:46:25)
Systémové číslo P17V00005392
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Zpracování projektové dokumentace pro dopravní terminál v ul. Nádražní v Klášterci nad Ohří"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce dopravního terminálu v ul. Nádražní v Klášterci nad Ohří. Řešeným územím je uliční veřejný prostor v ul. Nádražní. Tato ulice je momentálně ve velmi špatném technickém stavu a její povrch tvoří poničené betonové panely. Značnou hodnotou území je park přilehlý u západní strany výpravní budovy. Dotčenými plochami jsou pozemky parc.č. 728/3, 728/11, 1134 a 1209/1 ve vlastnictví různých vlastníků. Cílem je navržení přestupního terminálu hromadné dopravy. V blízkosti přestupního místa drážní dopravy budou situovány zastávky autobusů, místa pro parkování taxi a ostatních vozidel a stojan pro kola. Prostor bude řešen s vazbou na hlavní pěší trasy, se zohledněním vazeb mezi jednotlivými nástupišti, zázemím a pěšími tahy s vazbou na hlavní pěší trasy, se zohledněním vazem mezi jednotlivými nástupišti, zázemím a pěšími tahy. Autobusový terminál je nutné navrhnout tak, aby byla zajištěna nejkratší vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nástupištěm a zároveň bezpečnost a bezkoliznost s automobilovou dopravou. Automobilová doprava ( parkování ) bude řešeno zachováním stávajících kolmých parkovacích míst a vybudováním nových kolmých parkovacích stání, a to jak naproti nádražní budovy tak na její západní straně. Stávající kolmé parkování bude zachováno a chodník pro pěší bude v těchto místech řešen pouze na jedné straně ul. Nádražní. V rámci projektové dokumentace je požadováno řešit také vjezd do areálu bývalého „ KORKU“ , který je nyní využíván jako zázemí pro řadu kláštereckých firem. V návaznosti na dopravní terminál bude PD zahrnovat i revitalizaci stávajícího parku , přes který zároveň vede pěší přístup k nádraží. Současné pěší propojení není vyhovující. Řešení pochozích ploch bude zohledňovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Přibližný rozsah zakázky je patrný z přiložené studie, která však nezahrnuje některé výše popsané prvky.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stávajícího stavu vč. potřebných sond
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* inženýrská činnost k ÚR a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* vyjádření dotčených orgánů a majitelů sousedících pozemků
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
4x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 09.08.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Zpracování projektové dokumentace pro dopravní terminál v ul. Nádražní v Klášterci nad Ohří"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru