Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 20.09.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.09.2019
Označení verze Aktuální  (17.10.2019 12:54:43)
Systémové číslo P19V00008096
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci a nástavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří. V současné době se zde nachází restaurace a šatny sportovních klubů. Nástavba podlaží bude umístěna nad půdorys 1.NP, včetně stávající kryté terasy. Bude zde vybudována nová předsazená zavěšená tribuna o kapacitě cca 100 diváků, včetně zřízení příslušných vnějších evakuačních schodišť směrem do parteru. Nástavba bude zastřešena sedlovou střechou se štíty.
Požadavky na nově vzniklé prostory v nástavbě jsou :
* nové šatny pro sportovce, dimenzované na max. 15 osob (3x fotbal, 2x atletika, 2x tenis, 4x hostující sportovci)
* kancelář pro fotbalový klub, kancelář pro atletický klub, zasedací místnost s výhledem na hřiště, sklad dresů (1x atletika, 1x fotbalový klub), ošetřovna, hygienické zázemí, úklidové místnosti apod.
Požadavky na předsazenou tribunu jsou :
* zavěšená konstrukce na stávající ŽB terasu (strop pod nástavbou)
* zastřešení tribuny
* hlavní vstup z parteru přes venkovní únikové schodiště
* komunikační propojení z prostoru zasedací místnosti a kanceláří atletického a fotbalového klubu
Součástí zakázky je rovněž rekonstrukce stávajících prostor v 1.NP, které zahrnují :
* demontáž stávajících podhledových konstrukcí / stropu, demontáž rozvodů a koncových prvků souvisejících s rekonstrukcí rozvodů TZB
* dispoziční úpravy stávajících prostor v nezbytně nutném rozsahu
* vybudování dvou vnitřních schodišť do nově vzniklé nástavby
* rekonstrukce, resp. návrh veškerých vnitřních rozvodů TZB včetně rozvodů ležaté kanalizace a vodovodu uvnitř objektu až do místa stávajícího napojení
* rekonstrukce vnitřních povrchů (podlahy, stěny, stropy / podhledy), nové výplně (okna, dveře)
* součástí dokumentace bude základní vybavení koupelen a WC
Ostatní technické požadavky :
* vytápění šaten formou podlahového vytápění
* šatny budou vybaveny pevným interiérem (zavěšené lavice, nástěnné věšáky, zavěšené tyče pro věšení dresů v šatnách domácích sportovců a podobně)
* umístění oken v šatnách a hygienickém zázemí se zvýšenou výškou parapetů (cca ve výšce 1700 mm)
* zřízení prostoru pro pořízení kamerového záznamu s výhledem na fotbalové hřiště, tzn. forma posedu nad zasedací místností (půdorysný rozměr cca 1x2m).
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření, zdokumentování objektu a typu konstrukcí, stavebně technický průzkum
* variantní řešení dispozice a návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro ÚR (pokud bude třeba)
* inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci (pokud bude třeba)
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
( výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady )
Požadovaný počet výtisků PD:
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Příloha ZD - návrh stavby je ideovou studií uživatele, avšak zhotovitel zodpovídá za spávnost návrhu včetně zajištění příslušných souhlasných stanovisek a povolení stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.10.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu č.p. 356 na stadionu v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru