Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Zpracování projektové dokumentace na...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 14.10.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.10.2021
Označení verze Aktuální  (14.10.2021 12:32:21)
Systémové číslo P21V00008022
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování města Paskov a Oprechtic“ – 2. vyhlášení
Druh Služby
Popis Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT, na odkanalizování neřešených lokalit Paskova a Oprechtic.

Projektová dokumentace na kanalizaci bude členěna na několik částí:
1. zkapacitnění MČOV Paskov
2. odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice
3. lokalita ul. Záříčí - stoka C, C1, C2,
4. lokalita Neužilní - stoka A3, A3.1, A3.4
5. lokalita Mitrovice stoka 2.5,
6. lokalita Bělská stoka A2, A2.3, A2.4
7. lokalita ul. Žabeňská stoka C3
8. lokalita ul. Zahradní stoka B4, B4.1
9. lokalita ul. Rudé armády stoka A1.1

Dokumentace bude zpracována do 6 samostatných celků tak, aby tyto bylo možné realizovat nezávisle na sobě, dle potřeb a finančních možností zadavatele.

Dělení projektu:
Projekt A: zkapacitnění MČOV Paskov
Projekt B: odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice
Projekt C: lokalita ul. Záříčí - stoka C, C1, C2
Projekt D: lokalita Mitrovice stoka 2.5
Projekt E: lokalita Neužilní - stoka A3, A3.1, A3.4, lokalita Mitrovice stoka 2.5, lokalita Bělská stoka A2, A2.3, A2.4,
Projekt F: lokalita ul. Žabeňská stoka C3, lokalita ul. Zahradní stoka B4, B4.1, lokalita ul. Rudé armády stoka A1.1

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚR, DSP a DPS.
Projektová dokumentace bude obsahovat projekty domovních přípojek.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Součástí předmětu veřejné zakázky je:
a) doložení dokladů o projednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy;
b) zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace, bude-li to dle povahy předmětu veřejné zakázky vyžadováno;
c) poskytnutí součinnosti zpracovatele dokumentace zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti zájemců o vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace);
d) provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě ověřené projektové dokumentace;
e) poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2021-036864
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
  • Architektonické a související služby
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 12.11.2021 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-paskov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Paskov
IČO 00297062
Adresa
Nádražní 700
73921 Paskov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-036141

Nahoru