Výpis systémových zpráv

"Zpracování projektové dokumentace cyklostezky od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří"

Datum uveřejnění 25.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.05.2017
Označení verze Aktuální  (20.11.2018 13:24:06)
Systémové číslo P17V00003393
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Zpracování projektové dokumentace cyklostezky od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby úseku cyklostezky od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří. Předpokládá se oboustranné oplocení stezky v části procházející přes sady v Klášterci nad Ohří. Dále je požadován návrh mimoúrovňového křížení cyklostezky se stávající obslužnou komunikací ( viz situační nákres ). Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* inženýrská činnost k ÚR a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* vyjádření dotčených orgánů a majitelů sousedících pozemků
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 07.06.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Zpracování projektové dokumentace cyklostezky od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru