Výpis systémových zpráv

Zpracování PD na zkapacitnění parkování u zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 26.05.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.05.2021
Označení verze Aktuální  (31.05.2021 12:18:37)
Systémové číslo P21V00003898
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování PD na zkapacitnění parkování u zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění parkování u zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří. Projektová dokumentace bude řešit úpravu stávajícího parkového stání u zdravotního střediska, vybudování stání nového na p.č. 1054/1 a úpravu parkového stání na p.č. 1060/1 od křižovatky z ulicí Chomutovská. Při řešení parkoviště na p.č. 1060/1 je nutné řešit i zúžení chodníku na levé straně komunikace. Řešené území je přílohou této zadávací dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude zrušení "spojovacího krčku" mezi dostavbou a původním zdravotním střediskem, ve spojovacím krčku se nachází elektro rozvaděč pro prostory dostavby, což je nutno vyřešit. Také se bude rušit boční zeď a terasa u č.p.528. Dále bude dokumentace řešit odstranění "květináče" mezi oddělením pro dospělé a lékárnou se současným zúžením zpevněných ploch a výsadbou stromořadí na kmeni středem regenerované plochy. Kolem vzniklého náměstíčka by mělo být možné projet malým vozidlem údržby bez nutnosti se otáčet. Součástí projektové dokumentace bude rekonstrukce veřejného osvětlení, zřízení kontejnerového stání, umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, držák na kola...). Rampy ke vchodům do střediska se mohou zrušit a nahradit úpravou vchodu na bezbariérový.

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNĚÍ.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení
* rozbor živičné vozovky PAU
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provedení stavby
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 08.06.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru