Výpis systémových zpráv

Zpracování PD na vybudování hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 02.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.03.2020
Označení verze Aktuální  (01.02.2021 16:48:37)
Systémové číslo P20V00001490
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování PD na vybudování hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na nové hřiště s umělým povrchem, které nahradí stávající fotbalové hřiště s pískovým povrchem. Hřiště se nachází v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří na p.č. 1730/37 a 2215/4. Rozměry nového hřiště budou 60 x 90m, po stranách budou výběhy a za brankami budou minimálně 4m. Nové hřiště bude oploceno a bude lemováno chodníčkem min. šíře 2,5m, který bude napojen na okolní pěší trasy. Hřiště bude vybaveno základním mobiliářem. Zároveň bude v rámci PD navrženo oplocení hřiště a nové umělé osvětlení. Předpokladem je, že odvodnění hřiště bude řešeno vsakováním srážkových vod do podloží.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.
Zakázka bude složena z následujících čiinností:
* zaměření (výškopis a polohopis), stavebně technický průzkum
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro ÚR v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* inženýrská činnost k ÚR vč. nabytí právní moci
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby* vyjádření dotčených orgánů
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
5x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 206 611,57 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 16.03.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zpracování PD na vybudování hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi Stadionem a ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru