Výpis systémových zpráv

Zpracování PD na sanaci Rašovické lávky v Klášterci nad Ohří

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 06.05.2021  
Datum zrušení 24.05.2021
Datum zahájení zadávacího řízení 06.05.2021
Označení verze Aktuální  (25.05.2021 12:18:37)
Systémové číslo P21V00003228
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování PD na sanaci Rašovické lávky v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na provední oprav Rašovické lávky v Klášterci nad Ohří. Současný stav mostu je detailně popsán v přiloženém dokumentu Hlavní mostní prohlídka. Stávající VO bude zachováno.
Požadována je projektová dokumentace s potřebnými povoleními v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro stavební povolení stavby v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* příslušná povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* inženýrská činnost pro stavební povolení vč. nabytí právní moci
* souhlas POH vč. povodňového plánu
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
Požadovaný počet výtisků PD:
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 21.05.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru