Výpis systémových zpráv

Zpracování PD na rekonstrukci chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 21.04.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.04.2020
Označení verze Aktuální  (01.02.2021 16:54:44)
Systémové číslo P20V00002939
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování PD na rekonstrukci chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v Klášterci nad Ohří
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Osvobozená, přilehlé křižovatky u autobusového nádraží a posunutí přechodu pro chodce u Penny v Klášterci nad Ohří. Projektová dokumentace bude dále řešit úpravu odbočovacího pruhu při výjezdu z autobusového nádraží směrem na Chomutov, přechod pro chodce bude nově řešen s ostrůvkem uprostřed.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako příloha zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele stavebních prací.
Dokumentace bude dále zpracována pro potřeby podání žádosti o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní Infrastruktury), název výzvy: Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků. Konkrétní pravidla budou upřesněna po uveřejnění příslušného dotačního titulu.
Zakázka bude složena z následujících činností:
* zaměření (výškopis a polohopis)
* průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzení
* návrh stavby včetně projednání se zadavatelem
* vypracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro zadání a pro provední stavby
* příslušná povolení pro umístění a povolení stavby
* vyjádření dotčených orgánů
* inženýrská činnost pro společné řízení vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady akce, dle podmínek dotace
* koordinace v rámci dotace ( komunikace s administrátorem dotace a případné úpravy v PD)
Požadovaný počet výtisků PD:
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy z toho dvě paré potvrzené a orazítkované příslušným stavebním úřadem (pro potřeby podání žádosti o dotaci) + dtto v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 06.05.2020 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zpracování PD na rekonstrukci chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru