Výpis systémových zpráv

ZPŘ/525/OÚR/20 - Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák

Datum uveřejnění 21.10.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.10.2020
Označení verze Aktuální  (12.11.2020 07:14:52)
Systémové číslo P20V00008767
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZPŘ/525/OÚR/20 - Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na odkanalizování lokality „Důlňák“ v části města Havířova. Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785 m. Součástí stavby je vybudování 76 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m k napojovaným nemovitostem. V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 46 280 901,63 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Obnova povrchu vozovky
  • Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 23.11.2020 13:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název statutární město Havířov
IČO 00297488
Adresa
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052297

Nahoru