Výpis systémových zpráv

Změna užívání výrobní haly PZP v Dobrušce

Datum uveřejnění 27.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.10.2017
Označení verze Aktuální  (15.11.2017 16:51:24)
Systémové číslo P17V00007915
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Změna užívání výrobní haly PZP v Dobrušce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je demolice neúnosné podlahy včetně podloží v prostoru dílny do hloubky 600 mm. Po vyhodnocení stavu podloží bude stanoven přesný postup na zbudování nové podlahy na požadovanou únosnost 5t pojezdu vysokozdvižných vozíků. Dále bude upravena část objektu k umístění provozu práškové lakovny s odmašťovací linkou a vypalovací pecí. Tato změna užívání stavebně oddělené části dispozice vyžaduje vytvoření samostatného požárního úseku s požárními uzávěry. Dále bude učiněny drobné změny jako je zazdění stávajících okenních a dveřních otvorů v místech regálových sestav na dílně a vytvoření nového vjezdu do objektu probouráním parapetu stávajícího okenního otvoru a osazením sekčních vrat. Celý objekt je uvažován k zateplení v tloušťce 100mm XPS a výměně oken v západní fasádě tovární haly. Okna ve východní fasádě haly, která jsou v lepším technickém stavu, zůstanou stávající. Hydroizolačně funkční střešní plášť zůstane beze změn.
- Zadavatel umožňuje dílčí plnění. Zakázka se dělí na dvě samostatné části:
1. část – SO01 ve výkazu výměr - I.ETAPA – a) oprava podlahy (viz práce označené ve výkazu výměr písmenem  A )
           b) stavební úpravy dílen
                        
2. část – SO02 ve výkazu výměr - II. ETAPA - stavební úpravy pro technologii práškové lakovny, zateplení objektu a výměnu oken
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 13.11.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PZP KOMPLET a.s.
IČO 25932161
Adresa
Semechnice 132
51801 Dobruška
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru