Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zkvalitnění infrastruktury Základní školy...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.07.2017
Označení verze Aktuální  (25.07.2017 16:18:12)
Systémové číslo P17V00005323
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice na Hané – stavební část
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení díla „Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice na Hané – stavební část“. Kompletní dílo je rozděleno do dvou samostatných stavebních etap, které jsou zpracované do dvou samostatných projektových dokumentací.

1. etapa veřejné zakázky je specifikovaná v projektové dokumentaci s názvem „Úpravy ploch vnitrobloku ZŠ v Senici na Hané“, vypracovaná zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Lubomírem Vymazalem, hlavním projektantem, ČKAIT 1200118. Hlavním účelem této části zakázky je vybudování prostoru pro praktickou ukázku výsadby a péče o rostliny, rozpoznávání jejich druhů a základních znaků, získání základních pěstitelských zásad a možnost osvojování praktických dovedností v rámci výuky. Řešená část bude obsahovat typizované betonové vyvýšené záhony (6 ks). Dřevěný přístřešek venkovními lavicemi bude sloužit jako venkovní učebna. Součástí systému bude i nezbytný kompostér. Prostor bude oddělen od sousedního pozemku výsadbou živého plotu. Další část úprav řeší revitalizaci části školního dvora, včetně instalace nezbytného mobiliáře. Na 1. etapu veřejné zakázky se nevztahuje žádné stavební řízení, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

2. etapa veřejné zakázky je specifikovaná v projektové dokumentaci s názvem „Zajištění bezbariérového provozu školy a modernizace konektivity školy“ vypracovaná zpracovatelem projektové dokumentace projekční kanceláří ProkaStav s.r.o., Nám. Svobody 932/21, 789 85 Mohelnice, Ing. Zdeňkem Nejezchlebou, ČKAIT 1200886. Hlavním účelem stavby je zajištění bezbariérového provozu provedením nového výtahu se čtyřmi stanicemi, nové WC pro ZTP v I. NP a další stavební práce, související s modernizací odborných učeben a dalších výukových prostor. Nový výtah u budovy základní školy bude umístěn ve stávající přízemní přístavbě v zádveří vstupu do prostoru suterénu a ke kuchyni s jídelnou. Přístup pro ZTP k výtahu bude tímto vstupem do budovy. Nástupní stanice bude v úrovni podlahy stávající přístavby, a další tři stanice v úrovni jednotlivých podlaží školy. Přístavba je přízemní, do dalších vyšších pater bude výtah proveden přes střechu přístavby po fasádě objektu.
Vestavba výtahové šachty vyvolá úpravu šatny pro kuchařky a úpravu schodiště z přístavby do suterénu.
Stavba bude provedena tradiční technologií - zdivo z cihelných bloků 440(300)/248/249 mm zděné na speciální maltu pro tenké spáry, vápenocementová omítka. Založena bude na základových pasech a základové desce ze železobetonu C25/30. Výtahová šachta bude zastřešena pultovou střechou, s krytinou z PE fólie tl. 1 mm na separační vrstvu z geotextilie. Výtahová šachta bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, barva fasády bude provedena ve stejném odstínu jako stávající budova.

Na realizaci 2. stavební etapy vydal Stavební úřad v Senici na Hané dne 10. 7. 2017 rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení č.j. OU/843/2017/SU/15/Vo. Rozhodnutí tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.08.2017 09:17:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO 70994510
Adresa
Žižkov 300
78345 Senice na Hané
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-018660

Nahoru