Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zhotovení projektové dokumentace pro akci:...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.11.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.11.2016
Označení verze Aktuální  (25.01.2019 14:01:42)
Systémové číslo P16V00009902
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zhotovení projektové dokumentace pro akci: Tlaková kanalizace a ČOV Píšť
Druh Služby
Popis Jedná se o cca 14 285,8 m tlakových kanalizačních sběračů, cca 12 087,1 m přípojných řadů tlakové kanalizace s domovními čerpacími jímkami a ČOV.

Přípojky NN k jednotlivým domovním čerpacím jímkám nejsou součástí dokumentace ani dodávky.
Realizují je vlastníci nemovitostí na své náklady.


Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS ) dle Přílohy č. 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která bude zároveň splňovat náležitosti dokumentace pro stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že objednatel předpokládá realizaci investiční akce s přispěním prostředků dotací z EU, bude zhotovená projektová dokumentace součástí výzvy k poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí ČR.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a konzultační činnosti spojené s přípravou žádosti o získání finanční podpory se zpracovatelem žádosti o poskytnutí dotačních prostředků při těchto činnostech:
1. Vypracování žádosti o dotaci v souladu s pravidly dotačního titulu
2. Zpracování CBA finanční analýzy dle požadavků dotačního programu
3. Asistence při zajištění potřebných vyjádření
4. Koordinace přípravy projektu
5. Kompletace povinných příloh žádosti včetně kontroly jejich věcné správnosti
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 990 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 05.12.2016 16:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zhotovení projektové dokumentace pro akci: Tlaková kanalizace a ČOV Píšť
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Píšť
IČO 00300560
Adresa
Opavská 58/2
74718 Píšť
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 346814

Nahoru