Výpis systémových zpráv

Žďárky – splašková kanalizace a ČOV

Datum uveřejnění 23.12.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.12.2015
Označení verze Aktuální  (28.01.2019 17:59:50)
Systémové číslo P15V00008045
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Žďárky – splašková kanalizace a ČOV
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci Žďárky. Stávající jednotná kanalizace má neodstranitelné závady, ale dostatečnou dimenzi a bude funkční jako oddílná dešťová. Za účelem svedení a likvidace odpadních vod je navržena nová oddílná splašková kanalizace a ČOV pro 700 EO. Navržená kanalizace je v celém rozsahu gravitační. Součástí stavby je několik krátkých úseků dešťové kanalizace - přepojení stáv. vpustí, přepadu ze studny a nová výusť do potoka za účelem získání prostoru pro umístění splaškové kanalizace.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také "ZD").
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 44 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 526916
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 22.01.2016 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Žďárky – splašková kanalizace a ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Žďárky
IČO 00273287
Adresa
Žďárky 35
54937 Žďárky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ VZ 345953

Nahoru