Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr....

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.01.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.01.2020
Označení verze Aktuální  (19.02.2020 11:24:56)
Systémové číslo P20V00000024
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka“
Druh Stavební práce
Popis • realizace stavby bude provedena podle projektové dokumentace a výkazu výměr (DZS), které zpracovala firma AF – CITYPLAN s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách a doklady o likvidaci odpadu),
• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 907 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 55' 39.3094" N, 14° 20' 24.6806" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 27.01.2020 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Jíloviště
IČO 00241334
Adresa
Pražská 81
25202 Jíloviště
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 486331

Nahoru